Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τύπους καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία

0

Στην ποντοπόρο ναυτιλία, ανάλογα με τους πλόες, τις μηχανές, την παλαιότητα και τις ανάγκες του κάθε πλοίου, υπάρχουν διαφορετικά είδη καυσίμων προς κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, τα καύσιμα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

• IFO 380 (Intermediate Fuel Oil): Αποτελεί ένα βαρύ μαζούτ ναυτιλίας (μαύρο και παχύρρευστο), με μέγιστη τιμή ιξώδους 320 cst (centistokes) και μέγιστης περιεκτικότητας 3,5% κατά μάζα σε θείο. Προορίζεται για καύση στην κύρια μηχανή, στις ηλεκτρομηχανές και στον λέβητα ατμοπαραγωγής.

• ULSFO 380 (Ultra Low Sulfur Fuel Oil): Αποτελεί και αυτό ένα βαρύ μαζούτ ναυτιλίας με ιξώδες 380 cst, αλλά με μέγιστη περιεκτικότητα 0,1% κατά μάζα σε θείο. Προορίζεται για καύση στην κύρια μηχανή, στις ηλεκτρομηχανές και στον λέβητα ατμοπαραγωγής. Το καύσιμο αυτό χρησιμοποιείται στις τέσσερις περιοχές ελέγχου εκπομπών SECA (Special Emission Control Areas), στους λιμένες της ΕΕ και στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια παραμονής του πλοίου στους λιμένες του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης.

• MDO ή MGO (Marine Diesel Oil ή Marine Gas Oil): Αποτελεί καύσιμο με μέγιστη περιεκτικότητα 1,5% κατά μάζα σε θείο. Χρησιμοποιείται στη γεννήτρια αδρανούς αερίου (IGG – Inert Gas Generator) στα δεξαμενόπλοια καθώς και στις ηλεκτρομηχανές ορισμένων πλοίων μεγάλης ηλικίας.

• ULSDO ή ULSGO (Ultra Low Sulfur Diesel ή Gas Oil). Αποτελεί καύσιμο με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 0,1% κατά μάζα. Το συγκεκριμένο καύσιμο χρησιμοποιείται αναλόγως στις θαλάσσιες περιοχές, όπως και το καύσιμο ULSFO. Η χρήση του είναι ίδια με των καυσίμων MGO/MDO, με τη διαφορά ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά του ULSFO για καύση στην κύρια μηχανή, στις ηλεκτρομηχανές και στον λέβητα ατμοπαραγωγής.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν τα λιπαντικά, τα οποία προορίζονται για την κύρια μηχανή, τις ηλεκτρογεννήτριες, διάφορα μηχανήματα και τα διάφορα υδραυλικά δίκτυα, όπως βιντζιών/αγκυρών, του πηδαλίου, των πλευρικών προωθητηρίων (thrusters), αντλιών και επιστομίων. Η παραγγελία τους γίνεται συνήθως ανά εξάμηνο σε μορφή χύδην (in bulk), σε βαρέλια (barrels) ή δοχεία των 20 lt.

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2017, σελ. 141-142.

Το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.