Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις παραγγελίες καυσίμων

0

Ο υπολογισμός των απαιτούμενων καυσίμων (bunkers) και λιπαντικών (lubricants), περιλαμβανομένης και της ποσότητας ασφαλείας (safety margin ή safety surplus), εκτελείται πάντοτε με τη συνεργασία πλοιάρχου και Α’ μηχανικού. Ο υπολογισμός πρέπει να γίνει με την απαραίτητη προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πλοίο δεν θα ξεμείνει από καύσιμα ή δεν θα αναγκαστεί να προμηθευτεί από λιμένα με υψηλό κόστος. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο σε ορισμένους λιμένες να μην υπάρχει διαθεσιμότητα καυσίμων. Τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον πλοίαρχο και τον Α’ μηχανικό είναι τα παρακάτω:

• Τυχόν περιορισμοί στο βύθισμα (draft restrictions): Περιορισμοί στους λιμένες φορτώσεως ή εκφορτώσεως και ενδεχόμενοι περιορισμοί της γραμμής φορτώσεως, ενώ και η πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων ενδέχεται να μειώσει τη μεταφορική ικανότητα του πλοίου. Για τον παραπάνω λόγο, το τμήμα επιχειρήσεων οφείλει να εξετάσει εάν η αυξημένη ποσότητα προμήθειας καυσίμων αντισταθμίζει την απώλεια ναύλου από τη μείωση μεταφερόμενου φορτίου.

• Αναγκαίο περιθώριο ασφάλειας καυσίμων: Αποτελεί ένα μεταβλητό περιθώριο, το οποίο εξαρτάται από την εποχή, τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και την περιοχή όπου δραστηριοποιείται το πλοίο. Για παράδειγμα, το περιθώριο ασφαλείας σε απαιτούμενα καύσιμα για ένα ταξίδι από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη Βόρεια Αμερική και επιστροφή σε χειμώνα μπορεί να είναι της τάξεως του 25%, ενώ το καλοκαίρι 15%.

• Καταναλώσεις: Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλώσεις της κύριας μηχανής, ανάλογα με την κατάσταση φόρτωσης του πλοίου (σε έμφορτη ή άφορτη κατάσταση), ηλεκτρομηχανών, λέβητα, συστήματος αδρανούς αερίου στα Δ/Ξ, μηχανημάτων χειρισμού έρματος και εξοπλισμού διατήρησης της θερμοκρασίας του φορτίου για τη μεταφορά θερμαινόμενου φορτίου (heating coils ή θερμικών στοιχείων).

• Η ποσότητα των καυσίμων στις δεξαμενές του πλοίου που δεν μπορεί να αντληθεί, δηλαδή τυχόν κατακάθια και λάσπη που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

• Η ακριβής ποσότητα καυσίμων επί του πλοίου (Remaining On Board ‒ ROB) και το χρονικό σημείο στο οποίο υπολογίζουμε τις ποσότητες για την παραγγελία.

• Μέγιστη χωρητικότητα των δεξαμενών: Συνήθως οι δεξαμενές γεμίζουν έως το 94% της μέγιστης χωρητικότητάς τους.

• Πλεύση σε ειδικές θαλάσσιες περιοχές: Τυχόν απαιτήσεις σε καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, όπως σε περιοχές ελέγχου εκπομπών διοξειδίου του θείου (SECA), σε λιμένες της ΕΕ, της Καλιφόρνια, της Σιγκαπούρης και του Χονγκ Κονγκ.

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2017, σελ. 141-142.

Το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Φωτό: Vlad Man/Pixabay