Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εγγραφές του ημερολογίου γέφυρας

0

Το ημερολόγιο γέφυρας (Η.Γ.) αποτελεί ένα από τα πλέον επίσημα έγγραφα του πλοίου. Ανάλογα με τη σημαία του πλοίου, το Η.Γ. μπορεί να διαφέρει ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τις εγγραφές που γίνονται, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι κοινά. Στην περίπτωση που το πλοίο υψώνει την ελληνική σημαία, το Η.Γ. αποτελεί ένα θεωρημένο διατιμημένο έντυπο του ΝΑΤ (400 αριθμημένες σελίδες). Οι εγγραφές του θα πρέπει να αρχίζουν από την ημέρα και την ώρα που υψώνεται η ελληνική σημαία. Το Η.Γ. θα πρέπει να συμπληρώνεται τακτικά, να τηρείται σωστά και να φυλάσσεται υπεύθυνα από τον πλοίαρχο του πλοίου. Παράλληλα, μαζί με το ελληνικό Η.Γ. θα πρέπει να τηρείται και Η.Γ. στην αγγλική.

Το Η.Γ. συντάσσεται από τον πλοίαρχο με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο πρόχειρο ημερολόγιο από τους αξιωματικούς φυλακής γέφυρας κατά τη διάρκεια της φυλακής τους αλλά και από τον υποπλοίαρχο κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι, εφόσον δεν εκτελούνται φυλακές στη γέφυρα.

Το Η.Γ. θεωρείται κάθε φορά που το πλοίο προσεγγίζει σε λιμάνι του εξωτερικού όπου υπάρχει λιμενική ή προξενική αρχή, στην οποία ο πλοίαρχος οφείλει να το προσκομίζει για θεώρηση εντός 24 ωρών από την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι καθώς και πριν από την αναχώρησή του από αυτό. Για τα πλοία της ακτοπλοΐας υπάρχει ειδική ρύθμιση, ώστε το Η.Γ. να προσκομίζεται για θεώρηση μαζί με τα υπόλοιπα ναυτιλιακά έγγραφα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των δρομολογίων τους.

Όλες οι εγγραφές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευανάγνωστες. Οι καταγραφές των περιστατικών θα πρέπει να γίνονται με συντομία, σαφήνεια και απλότητα. Για τη γραφή οποιουδήποτε στοιχείου θα πρέπει να χρησιμοποιείται μελάνι, κατά προτίμηση μπλε ή μαύρο, και ποτέ μολύβι.

Η σωστή τήρηση του Η.Γ. είναι σημαντική, καθώς οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση ή να στηρίξουν μια διαμαρτυρία πλοιάρχου. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης, ο πλοίαρχος δεν θα πρέπει να τη σβήσει, αλλά να υπογραμμίσει τη λανθασμένη εγγραφή, να καταγράψει τον αριθμό των διαγραμμένων λέξεων και να καταχωρίσει τη μονογραφή του, καταγράφοντας αμέσως μετά τη σωστή καταχώριση. Εάν κάποια από τις εγγραφές του πλοιάρχου στο Η.Γ. βρεθεί αναληθής ή λανθασμένη ή μεταβάλλει το περιεχόμενο της προηγούμενης, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο πλοίαρχος να βρεθεί σε δύσκολη θέση ή ακόμα και να τιμωρηθεί.

Όπως και τα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα του πλοίου, το Η.Γ. θα πρέπει να αποθηκεύεται στα αρχεία του πλοίου, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό όταν κριθεί απαραίτητο

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2017, σελ. 141-142.

Το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.