Τήρηση φυλακής κατά τη ναυσιπλοΐα σε διαφορετικές συνθήκες και περιοχές

0

Η τήρηση φυλακής εκτελείται με διαφορετικό τρόπο όταν το πλοίο βρίσκεται σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, συνθήκες ορατότητας, όπως επίσης και σε διαφορετικές περιοχές, όπου οι ναυτιλιακοί κίνδυνοι και η πυκνότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας διαφέρουν.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότερες κατηγορίες διακρίνονται ως εξής:

  • Αίθριος καιρός: Ο Αξιωματικός Φυλακής (ΑΦ) θα πρέπει να λαμβάνει με την πυξίδα συχνές και ακριβείς διοπτεύσεις των προσεγγιζόντων πλοίων, ώστε να διαπιστώνει έγκαιρα την ύπαρξη κινδύνου συγκρούσεως, έχοντας υπόψη του ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι υπαρκτός ακόμα και αν η διόπτευση αυτών μεταβάλλεται σημαντικά. Ο ΑΦ οφείλει να εκτελεί έγκαιρους και δραστικούς χειρισμούς σύμφωνα με τον ΔΚΑΣ (Διεθνής Κώδικας Αποφυγής Συγκρούσεων) και στη συνέχεια να ελέγχει ότι οι χειρισμοί που έχουν εκτελεστεί επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, ο ΑΦ οφείλει, όποτε είναι δυνατόν, να εκτελεί πρακτική στη λειτουργία και στη χρήση του ραντάρ.
  • Περιορισμένη ορατότητα: Όταν το πλοίο αναμένεται να συναντήσει ή συναντά συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, ο ΑΦ οφείλει να συμμορφωθεί με τους σχετικούς κανόνες των ΔΚΑΣ, ιδιαίτερα με αυτούς που αφορούν τη σήμανση των ηχητικών σημάτων, τη διατήρηση της ασφαλούς ταχύτητας και την ανάληψη ετοιμότητας των μηχανών για άμεσους χειρισμούς. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει τον πλοίαρχο για τις συνθήκες που επικρατούν, να τοποθετεί τους κατάλληλους οπτήρες, να έχει θέσει σε λειτουργία και να έχει ρυθμίσει κατάλληλα τα ραντάρ και να έχει αναμμένους τους κατάλληλους φανούς.
  • Σε περίοδο σκότους: Ο πλοίαρχος και ο ΑΦ, όταν επανδρώνουν και ρυθμίζουν τις φυλακές οπτήρων κατά τη διάρκεια του σκότους, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητά τους, την κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού της γέφυρας και των ναυτιλιακών βοηθημάτων σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και διατάξεις.
  • Παράκτια ύδατα και ύδατα με πυκνή κυκλοφορία: Κατά τη ναυσιπλοΐα σε παράκτια-περιορισμένα ύδατα και σε ύδατα με πυκνή κυκλοφορία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι χάρτες στο πλοίο με τη μεγαλύτερη φυσική κλίμακα, να είναι κατάλληλοι για την περιοχή πλου και διορθωμένοι. Τα στίγματα θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά επαρκώς συχνά διαλείμματα και, όποτε το επιτρέπουν οι περιστάσεις, να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μέθοδοι για τον προσδιορισμό του στίγματος.
  • Αντίστοιχα, στα πλοία όπου χρησιμοποιείται το ECDIS θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη φυσική κλίμακα στους ηλεκτρονικούς ναυτιλιακούς χάρτες και η θέση του πλοίου να ελέγχεται κατά κατάλληλα χρονικά διαστήματα μέσω του GPS ή άλλων μεθόδων προσδιορισμού στίγματος.
  • Ναυσιπλοΐα με πλοηγό επί του πλοίου: Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των πλοηγών, θα πρέπει να σημειωθεί πως η παρουσία τους δεν απαλλάσσει τον πλοίαρχο ή τον ΑΦ από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια του πλοίου. Η ομάδα της γέφυρας οφείλει να συνεργάζεται με τον πλοηγό και να ελέγχει συνεχώς και επακριβώς την κίνηση και τη θέση του πλοίου. Εάν υπάρχει κάποια αμφιβολία για τις ενέργειες ή τις προθέσεις του πλοηγού, ο ΑΦ οφείλει να ζητήσει επεξηγήσεις και αναλόγως να ενημερώσει τον πλοίαρχο. Επίσης, ο πλοίαρχος θα πρέπει να ανταλλάσσει τις απαραίτητες πληροφορίες με τον πλοηγό σχετικά με τις ναυτιλιακές διαδικασίες, τις τοπικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του πλοίου.

 

αποφυγη συγκρουσεωνΟι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, Τήρηση Φυλακής/ ARPA, του Ιωάννη Σ. Λιούλη, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2013, σσ. 263-265.

Το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, Τήρηση Φυλακής/ ARP, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.