Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους τύπους πομποδεκτών AIS και τη σύνθεση των πληροφοριών τους

0

Ανάλογα με τις δυνατότητές τους, οι πομποδέκτες AIS (Automatic Identification System) που εγκαθίστανται στα πλοία διακρίνονται στους πομποδέκτες κατηγορίας Α και στους πομποδέκτες κατηγορίας Β.

Πιο συγκεκριμένα, οι πομποδέκτες κατηγορίας Α προορίζονται για τα πλοία στα οποία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του IMO, η εγκατάσταση του AIS είναι υποχρεωτική. Ο συγκεκριμένος τύπος διαθέτει τις πλήρεις λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος και μπορεί να απεικονίσει το σύνολο των παραμέτρων της αναφοράς AIS, ενώ η ονομαστική του ισχύς ανέρχεται στα 12-15 W. Οι πομποδέκτες AIS κατηγορίας Β προορίζονται για προαιρετική εγκατάσταση στα πλοία για τα οποία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του IMO, η εγκατάσταση AIS δεν είναι υποχρεωτική. Ο συγκεκριμένος τύπος πομποδέκτη AIS διαθέτει περιορισμένες λειτουργικές δυνατότητες σε σχέση με τον πομποδέκτη τύπου Α. Η ονομαστική του ισχύς περιορίζεται στα 2 W και, λόγω του μικρότερου κόστους προμήθειας, επιλέγεται στα σκάφη αναψυχής και στα μικρά πλοία.

Κάθε αναφορά AIS περιλαμβάνει έναν αριθμό MMSI (Maritime Mobile Service Identity), έναν μοναδικό αριθμό για κάθε πλοίο, που λειτουργεί ως ταυτότητά του. Κάθε πληροφορία AIS περιλαμβάνει τρία επιμέρους στοιχεία παραμέτρων:

  • Τις στατικές παραμέτρους: Σχετίζονται με κατασκευαστικά-τεχνικά στοιχεία του πλοίου και την ταυτότητά του, όπως ο αριθμός MMSI, ο αριθμός IMO, το όνομα πλοίου (έως 20 χαρακτήρες) και διακριτικό κλήσεως, οι διαστάσεις του πλοίου στρογγυλοποιημένες σε ακέραιο αριθμό μέτρων, ο τύπος πλοίου, η θέση επί του πλοίου που αναφέρεται το στίγμα και ο τύπος ηλεκτρονικής συσκευής προσδιορισμού στίγματος.
  • Τις δυναμικές παραμέτρους, δηλαδή τις παραμέτρους κινήσεως που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες ανανεώνονται διαρκώς, όπως η θέση του πλοίου, η διεθνής ώρα αναφοράς, η αληθής πορεία, η πορεία ως προς τον βυθό, η ταχύτητα ως προς τον βυθό, η ναυτιλιακή κατάσταση (εν πλω, αγκυροβόλια, κ.λπ.), ο ρυθμός στροφής και ο ρυθμός ανανέωσης αναφοράς.
  • Τις παραμέτρους ταξιδιού, που αφορούν δεδομένα που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο ταξίδι, ανανεώνονται κάθε έξι λεπτά και περιλαμβάνουν το βύθισμα του πλοίου σε κλίμακα από ένα δέκατο του μέτρου έως 25,5 μ., τον τύπο του φορτίου, τον προορισμό και τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου.

 

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDIS, Β΄ Έκδοση, των Α. Παλληκάρη κ.ά., Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2018, σσ. 134-135.

Το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.