Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις γενικές αρχές εκτέλεσης φυλακής γέφυρας

0

Η ασφαλής εκτέλεση μιας φυλακής γέφυρας αποτελεί ένα από τα κυριότερα καθήκοντα των αξιωματικών της γέφυρας. Οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι που θα πρέπει να εκτελούνται περιλαμβάνονται στο SMS της εταιρείας, στις πάγιες εντολές (standing orders) και στις κατά περίπτωση νυχτερινές εντολές (night orders)-διαταγές του πλοιάρχου. Ωστόσο, ορισμένες από τις βασικές αρχές-οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθεί ο αξιωματικός φυλακής είναι οι εξής:

• Σε καμία περίσταση δεν θα εγκαταλείπει τη γέφυρα αν δεν υπάρξει κατάλληλος αντικαταστάτης.

• Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου, παρά την παρουσία του πλοιάρχου στη γέφυρα, μέχρι να ενημερωθεί με σαφήνεια ότι ο πλοίαρχος έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει γίνει αμοιβαία κατανοητό.

• Ενημερώνει εγκαίρως και άμεσα τον πλοίαρχο για οποιαδήποτε αμφιβολία για την ενέργεια που απαιτείται να εκτελέσει όσον αφορά την ασφάλεια του πλοίου.

• Κατά τη διάρκεια της φυλακής, η τηρούμενη πορεία, το στίγμα και η ταχύτητα θα ελέγχονται επαρκώς σε συχνά χρονικά διαστήματα.

• Ο ΑΦ οφείλει να γνωρίζει πλήρως τη θέση και τη λειτουργία όλου του εξοπλισμού ασφαλείας και ναυσιπλοΐας που υπάρχει στο πλοίο, να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του και να γνωρίζει τους τυχόν περιορισμούς του.

• Δεν θα πρέπει να ανατεθεί σε αυτόν ‒ούτε πρέπει να αναλάβει‒ κανένα καθήκον που θα τον εμποδίζει από την ασφαλή τήρηση φυλακής.

• Ο ΑΦ οφείλει να χρησιμοποιεί κατά αποτελεσματικό τρόπο όλο τον ναυτιλιακό εξοπλισμό που υπάρχει στη διάθεσή του.

• Όταν χρησιμοποιεί το ραντάρ, θα πρέπει να έχει κατά νου τη συμμόρφωση με τους κανόνες ΔΚΑΣ που ισχύουν.

• Σε περίπτωση ανάγκης, ο ΑΦ θα πρέπει να απενεργοποιεί τον αυτόματο πιλότο και να πηδαλιουχεί το πλοίο χειροκίνητα, να έχει τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων της μηχανής, τη σφυρίχτρα του πλοίου για τα ηχητικά σήματα και τον προβολέα ALDIS για τα οπτικά σήματα.

• Ο ΑΦ οφείλει να γνωρίζει τα ελικτικά χαρακτηριστικά του πλοίου.

• Οι λειτουργικοί έλεγχοι του ναυτιλιακού εξοπλισμού θα πρέπει να εκτελούνται εν πλω όσο συχνά είναι πρακτικά εφικτό και όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, ιδιαίτερα πριν από την πλεύση περιοχών με αυξημένη κίνηση ή με περιορισμένη ορατότητα.

• Οι περιοδικοί έλεγχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν: παραλλαγή της μαγνητικής και της γυροσκοπικής πυξίδας, έλεγχο στις ενδείξεις και στους επαναλήπτες, έλεγχο των φανών ναυσιπλοΐας και σημάνσεως, του εξοπλισμού επικοινωνιών, των χειριστηρίων ελέγχου του μη επανδρωμένου μηχανοστασίου (Unmanned Machinery System) και του βυθομέτρου.

• Να χρησιμοποιεί το ραντάρ οποτεδήποτε επικρατούν συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και πάντοτε σε συνθήκες με πυκνή θαλάσσια κυκλοφορία στη σωστή κλίμακα και ρυθμίσεις.

• Ο ΑΦ οφείλει να ζητά εγκαίρως προσωπικό φυλακής, όπως οπτήρα ή πηδαλιούχο, και να δίνει πάντοτε εγκαίρως όλες τις κατάλληλες οδηγίες και πληροφορίες στα υπόλοιπα μέλη.

Βιβλίο Διεθνείς ΚανονισμοίΟι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα ‒ Τήρηση φυλακής/ARPA, του Ιωάννη Λιούλη, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2013, σσ. 277-279.

Το βιβλίο Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα ‒ Τήρηση φυλακής/ARPA του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.