Επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα με ελικόπτερο: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

0

Η χρήση των ελικοπτέρων για τη διάσωση στη θάλασσα αποτελεί μία από τις επιλογές για τη διάσωση ναυαγών ή για την άμεση μεταφορά ναυτικών σε ταραγμένη θάλασσα ή περιοχές όπου λέμβοι ή πλοία διασώσεως αδυνατούν να λειτουργήσουν. Η ακτίνα εμβέλειας των ελικοπτέρων φτάνει μέχρι και τα 300 ν.μ. από τη βάση τους. Ανάλογα με το μέγεθος και τις προδιαγραφές τους, μπορούν να μεταφέρουν από ένα έως και τριάντα άτομα.

Για την απομάκρυνση ατόμων, ο γάντζος του συρματόσχοινου που χρησιμοποιείται για την ανύψωση του ανθρώπου μπορεί να συνδεθεί με αρτάνη διασώσεως, καλάθι διασώσεως, δίχτυ διασώσεως, φορείο μεταφοράς ασθενών και κάθισμα διασώσεως.

Η επικοινωνία μεταξύ πλοίου και ελικοπτέρου γίνεται με συσκευή VHF στον δίαυλο 16 και κατά προτίμηση σε δύο άλλες συχνότητες, χρησιμοποιώντας επιλεγμένες φράσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο IAMSAR Τόμος ΙΙΙ.

Οι βασικότερες πληροφορίες που ανταλλάσσονται περιλαμβάνουν:

 • Στίγμα του πλοίου.
 • Πορεία και ταχύτητα προς το σημείο συναντήσεως.
 • Καιρικές συνθήκες στην περιοχή.
 • Σημεία αναγνωρίσεως του πλοίου από τον αέρα, όπως σημαίες, πορτοκαλί χρώματος καπνογόνα σήματα, προβολείς ή φώτα σημάνσεως στο φως της ημέρας.

Πριν από την έναρξη της επιχείρησης θα πρέπει να διασφαλιστούν τα παρακάτω:

 • Παροχή ελεύθερης επιφάνειας στην περιοχή της επιχειρήσεως, ασφάλιση των φορτωτήρων και των γερανών, εφόσον είναι δυνατόν.
 • Τα εμπόδια θα πρέπει να επισημαίνονται με φώτα εμποδίων κόκκινου χρώματος και όχι μεγάλης εντάσεως.
 • Ασφάλιση αντικειμένων και εξοπλισμού στην περιοχή.
 • Απομάκρυνση από την περιοχή όλων των ατόμων που δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση.
 • Λίγο πριν φτάσει το ελικόπτερο, παύση λειτουργίας του ραντάρ ή λειτουργία σε θέση standby.
 • Κατεύθυνση του φωτισμού προς την περιοχή επιχειρήσεως και αποφυγή κατεύθυνσης των φώτων προς το ελικόπτερο.
 • Προετοιμασία των μέσων καταπολεμήσεως πυρκαγιάς, δηλαδή τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 45 κιλών, σύστημα εκτοξεύσεως αφρού, πυροσβεστήρες χωρητικότητας τουλάχιστον 18 κιλών, προετοιμασία του δικτύου πυρκαγιάς με θαλασσινό νερό.
 • Προετοιμασία του helicopter kit box, που περιλαμβάνει εξοπλισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και άμεσης αναστολής της επιχείρησης.

 

Ναυτική Τέχνη

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτική Τέχνη του Γ. Φαμηλωνίδη, Β΄ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2015, σσ. 222-226.

Το βιβλίο Ναυτική Τέχνη, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.