Νέα συνεργασία προς την υιοθέτηση του LNG ως καυσίμου για containerships

0

Στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία του νηογνώμονα Bureau Veritas (BV) στο Παρίσι, η εταιρεία παροχής συστημάτων συγκράτησης φορτίου LNG GTT, η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ναυτιλιακό κλάδο Alwena Shipping και το ναυπηγείο COSCO Shipping Heavy Industry (Zhoushan) Co. Ltd. (CHI Zhoushan) έλαβαν από τον BV έγκριση επί της αρχής (ΑiP) για μια καινοτόμο ιδέα, που αφορά την επιμήκυνση και τη μετασκευή μεγάλων containerships προκειμένου να καταναλώνουν ως καύσιμο LNG.

Η GTT έχει πραγματοποιήσει τον σχεδιασμό της δεξαμενής LNG η οποία διαθέτει την τεχνολογία μεμβράνης Mark III της εταιρείας, ενώ η Alwena Shipping ανέλαβε τη μελέτη και την επικύρωση των διαδικασιών ενσωμάτωσης του συστήματος στο πλοίο. Το ναυπηγείο CHI Zhoushan, με τη σειρά του, επικύρωσε τις λειτουργικές πτυχές του έργου, συμπεριλαμβανομένης της σειράς εκτέλεσης των εργασιών, τον προγραμματισμό και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μετασκευής.

Η αύξηση του μήκους του πλοίου, σε συνδυασμό με τη μετασκευή ώστε τα συστήματα πρόωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος να καταναλώνουν ως καύσιμο LNG, προσφέρει μείωση στα λειτουργικά του κόστη, γεγονός που περιορίζει τον οικονομικό αντίκτυπο της περιόδου ακινητοποίησης του πλοίου μέχρι να ολοκληρωθεί η μετασκευή.

Η κατανάλωση καυσίμου LNG για πρόωση προσφέρει στους πλοιοκτήτες μια λύση για τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που σκοπεύει να υιοθετήσει ο ΙΜΟ έως το 2045. Σε σύγκριση με ένα συμβατικό containership, το μετασκευασμένο πλοίο θα παράγει περίπου 23% λιγότερες εκπομπές CO2, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι Ευρώπης-Ασίας διάρκειας 83 ημερών μετ’ επιστροφής.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά