Πού οφείλονται τα ατυχήματα ναυτικών κατά την είσοδο σε κλειστούς χώρους;

0

Οι θάνατοι που προκαλούνται λόγω των εισόδων σε κλειστούς χώρους αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους εργασιακούς κινδύνους στον χώρο της ναυτιλίας.

Σε σχετική έρευνα της InterManager για την είσοδο σε κλειστούς χώρους, στην οποία συμμετείχαν 5.000 ναυτικοί, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

·         Οι σχετικές διαδικασίες είναι δυσνόητες και δεν λαμβάνουν υπόψη την αριθμητική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού, τον διαθέσιμο εξοπλισμό ανά τύπο πλοίου και τον περιορισμένο χρόνο στο πλοίο.

·         Τα πορίσματα ερευνών των ατυχημάτων δείχνουν την αδυναμία των θυμάτων να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

·         Πίεση χρόνου λόγω του προγράμματος των πλόων.

·         Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται (ακατάλληλος ή δύσχρηστος).

·         Έλλειψη εκπαίδευσης για την είσοδο σε κλειστούς χώρους.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ευρήματα, η  ομάδα Human Element Industry Group (HEIG) ίδρυσε το Enclosed Space Project. Το project περιλαμβάνει τα μέλη της ομάδας και 50-100 εταίρους του χώρου της ναυτιλίας. Εξετάζει διάφορες θεματικές, με στόχο την αλλαγή των κανονισμών, των εργασιακών πρακτικών, την εκπαίδευση και την ενημέρωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί.

Έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών, ορισμένα προβλήματα που είχε εντοπίσει αφορούν τα παρακάτω:

·         Δίνεται υπερβολική (τυφλή) εμπιστοσύνη στις διαδικασίες και στη διαχείριση των εισόδων σε κλειστούς χώρους

·         Οι διαδικασίες εισόδου σε κλειστούς χώρους είναι περίπλοκες και απαιτητικές από άποψη χρόνου και τον αριθμό των μελών του πληρώματος που συμμετέχουν στην εργασία .

·          Οι διαδικασίες ενδέχεται να απαιτούν ειδικό εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες διάσωσης.

Επιπροσθέτως, οι παρατηρήσεις σημειώνουν πως οι υπάρχοντες κανονισμοί στηρίζονται στην οδηγία του IMO 1050(27) «Revised Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships», που είχαν ανανεωθεί τελευταία φορά το 2011. Η  HEIG σε συνεργασία με ορισμένες σημαίες πλοίων έχουν εντοπίσει κάποια σημαντικά ζητήματα στην παραπάνω οδηγία και προετοιμάζουν την κατάθεση των προτάσεών τους στον IMO. Ο «UK’s Code of Safe Working Practices» ανανεώθηκε πρόσφατα σε συνεργασία με την HEIG και η 6η έκδοση του ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) αναθεωρήθηκε το 2020, με την έκδοση από κοινού από OCIMF, ICS και IAPH, περιλαμβάνοντας οδηγίες και προτάσεις για την είσοδο σε κλειστούς χώρους.

Επίσης, σε συνεργασία με το MAIIF (Marine Accident Investigators International Forum), η HEIG μελέτησε τα πορίσματα ερευνών ατυχημάτων και επιβεβαίωσε τις προηγούμενες διαπιστώσεις. Το MAIIF έχει εκδόσει αντίστοιχες οδηγίες σχετικά με τις έρευνες ατυχημάτων σε κλειστούς χώρους, που επεκτείνουν την ανάλυση πέραν των άμεσων αιτιών, δίνοντας έμφαση σε προβλήματα οργάνωσης, εξοπλισμού και διαθεσιμότητας του χρόνου.

Όπως επισήμανε και ο γενικός γραμματέας της InterManager και μέλος της HEIG, Capt. Kuba Szymanski, «για πολύ καιρό έχουμε κατηγορήσει τους ναυτικούς για τα λάθη τους, οι οποίοι πληρώνουν και το αντίστοιχο τίμημα. Η HEIG μελετά σε μεγαλύτερο βάθος τα περίπλοκα αίτια που συντελούν στα θανάσιμα συμβάντα και καλωσορίζουμε τα ευρήματά τους. Ευελπιστούμε πως η συνεχής εργασία της επιτροπής θα ενθαρρύνει τη ναυτιλία να διαμορφώσει καλύτερες διαδικασίες και να δημιουργήσει λύσεις για την αποτροπή παρόμοιων θανάτων στο μέλλον».

Πηγή: ΙnterManager

Industry group reveals initial results from research into maritime deaths in enclosed spaces