Οι λιμενικές αρχές επικεντρώνονται στα ζητήματα ευστάθειας

0

Τα πλοία και ο εξοπλισμός που φέρουν θα πρέπει να συντηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται η αξιοπλοΐα και η ικανότητά τους να εκτελούν με ασφάλεια τις επιχειρήσεις τους. Εκτός από τις τακτικές επιθεωρήσεις από τις λιμενικές αρχές PSC (Port State Control Inspections), πραγματοποιούνται και οι επικεντρωμένες επιθεωρήσεις από τις λιμενικές αρχές (targeted PSC inspections) , οι οποίες ανακοινώνονται εκ των προτέρων. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις υπενθυμίζουν στις διαχειρίστριες εταιρείες και στα πληρώματα να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα ζητήματα που φέρουν μεγαλύτερο ρίσκο ατυχημάτων ή έχει διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία από τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

Φέτος, η κοινή CIC  των Paris και Tokyo MoU σχετικά με θέματα που αφορούν την ευστάθεια, δηλαδή η συμφωνία από κοινού των λιμενικών αρχών χωρών της Ευρώπης, της Άπω Ανατολής και της Αυστραλίας, αποφασίστηκε λόγω ορισμένων σοβαρών συμβάντων που αφορούσαν τη λανθασμένη φόρτωση και τα ελλιπή σχέδια φόρτωσης σχετικά με την ευστάθεια. Οι παραπάνω επιθεωρήσεις CIC θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως 30 Νοεμβρίου, ενώ άλλα μνημόνια θα συμμετάσχουν επίσης στην καμπάνια, όπως τα Port State Control των  Black Sea ΜοU,  Indian Ocean MoU, Mediterranean Sea MoU, Riyadh MoU και Viña Del Mar MoU.

Όπως και τις περασμένες χρονιές, το περιεχόμενο της CIC περιλαμβάνεται ως επιπρόσθετο μέρος των επιθεωρήσεων PSC, όπου οι PSC Officers χρησιμοποιούν ένα επιπρόσθετο ερωτηματολόγιο σχετικά με το περιεχόμενο του CIC. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Αύγουστο του 2021 και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Βιβλία που αφορούν την ευστάθεια (stability booklet, loading manual).
  • Υπολογισμοί φορτώσεως (loading computer software, loading documents).
  • Οι γνώσεις των υπευθύνων αξιωματικών στο συγκεκριμένο θέμα.
  • Η ικανότητα των εταιρειών να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου απαιτούνται υπολογισμοί ευστάθειας (damaged stability).

Πηγή: GARD