Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα πυροτεχνικά του πλοίου

0

Η κύρια χρήση των πυροτεχνικών επί του πλοίου είναι να τραβήξουν την προσοχή και να ενημερώσουν τα πλοία και τις αρχές έρευνας και διάσωσης πλησίον με οπτικά μηνύματα SOS ότι το πλοίο βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση, αναζητά βοήθεια και βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις των πυροτεχνικών ορίζονται από την SOLAS ως εξής:

1)     Γέφυρα:

  • 12 φωτοβολίδες αλεξίπτωτου
  • 2 καπνογόνα
  • 1 Ορμιδιοβόλο συσκευή (είτε ως μία ορμιδιοβόλο συσκευή με 4 ξεχωριστές ρουκέτες είτε 4 διαφορετικές ορμιδιοβόλες συσκευές)

2)     Σε κάθε σωσίβια λέμβο:

  • 6 φωτοβολίδες χειρός
  • 4 φωτοβολίδες αλεξίπτωτου
  • 2 καπνογόνα

3)     Σε κάθε σωσίβια σχεδία:

  • 6 φωτοβολίδες χειρός
  • 4 φωτοβολίδες αλεξίπτωτου
  • 2 καπνογόνα

Κάθε είδος πυροτεχνικών συνοδεύεται από εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης στην αγγλική γλώσσα.

Η φωτοβολίδα χειρός έχει κυλινδρικό ραβδοειδές σχήμα και όταν ενεργοποιηθεί, παράγει έντονο ερυθρό καπνό και έντονο ερυθρό φως. Ο χρήστης θα πρέπει να κρατά τη φωτοβολίδα χειρός από την υπήνεμη πλευρά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Η φωτοβολίδα αλεξίπτωτου είναι σχεδιασμένη ώστε να εκτοξεύει τουλάχιστον στα 300 μ. ένα φωτεινό ερυθρό αστέρι και έντονο καπνό. Το ανοιγμένο αλεξίπτωτο βοηθά στην αργή πτώση της φωτοβολίδας και δίνει περισσότερο χρόνο στα πλοία να εντοπίσουν τη φωτοβολίδα.

Τα καπνογόνα αποθηκεύονται σε συμπαγείς πλευστές θήκες, ώστε να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, παράγοντας έντονο πορτοκαλί καπνό τουλάχιστον για τρία λεπτά, ώστε να σημάνουν την τοποθεσία από όπου ενεργοποιήθηκαν και την κατεύθυνση του αέρα.

Η ορμιδιοβόλος συσκευή χρησιμοποιείται σε επείγουσες καταστάσεις, ώστε το πλοίο που βρίσκεται σε ανάγκη να μπορέσει να συνδεθεί μέσω ενός ισχυρού σχοινιού με ένα ασφαλές πλοίο, το οποίο θα είναι ικανό να ρυμουλκήσει ή να παράσχει κάποιου άλλου είδους βοήθεια.

Η διαχείριση, η συντήρηση και η απόρριψη των πυροτεχνικών απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους αξιωματικούς του πλοίου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που προβλέπει η SOLAS.

Όλα τα πυροτεχνικά θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και να συνοδεύονται από την κατάλληλη σήμανση, που να υποδεικνύει τη θέση τους. Θα πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερά και σκιερά μέρη, μακριά από εύφλεκτες ουσίες, όπως τα καύσιμα.

Η συντήρηση και ο έλεγχος των πυροτεχνικών θα πρέπει να γίνονται μηνιαία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το SMS της εταιρείας και τις απαιτήσεις της SOLAS, και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τον έλεγχο για τυχόν ζημιές και για την ημερομηνία λήξης.

Στις σωσίβιες σχεδίες, καθώς ο εξοπλισμός βρίσκεται ασφαλισμένος εσωτερικά, το πλήρωμα δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα τον εξοπλισμό, ωστόσο θα πρέπει να ελέγχει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στα πιστοποιητικά των σωσίβιων σχεδιών. Οι σωσίβιες σχεδίες ελέγχονται σε ετήσια βάση από εξωτερικά πιστοποιημένα συνεργεία, υπεύθυνα για την επισκευή και την αντικατάσταση των σωσίβιων σχεδιών.

Το πλήρωμα είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει πως τα νέα πυροτεχνικά θα παραγγελθούν και θα παραληφθούν πριν από την ημερομηνία λήξης των υπαρχόντων.

Για την ασφάλεια του πληρώματος και την προστασία του περιβάλλοντος, τα ληγμένα πυροτεχνικά θα πρέπει να απορρίπτονται σε πιστοποιημένο φορέα σε λιμένα.