Η πρώτη φορά στα στενά της Σιγκαπούρης

0

Γράμμα Ανθυποπλοιάρχου στην Isalos.net

Το στενό της Σιγκαπούρης αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές, την οποία καθημερινά υπολογίζεται πως διαπλέουν περίπου 2.000 πλοία.

Η οργάνωση της κυκλοφορίας των πλοίων είναι πράγματι εντυπωσιακή. Η κυκλοφορία των διερχόμενων πλοίων χωρίζεται μέσω του TSS (Traffic Separation Scheme) σε πλοία που κατευθύνονται δυτικά (westbound) και ανατολικά (eastbound), και ελέγχεται από το VTS (Vessel Traffic System) της κάθε περιοχής, που διασφαλίζει την ασφαλή και αποδοτική κυκλοφορία των πλοίων. Ανάλογα με την περιοχή διάπλου, η επικοινωνία με το VTS πραγματοποιείται σε διαφορετικές συχνότητες ‒ εν προκειμένω χωρίζεται σε 9 τομείς και 9 συχνότητες VHF (πέντε συχνότητες στο Klang VTS, μία συχνότητα στο Johour VTS και τρεις συχνότητες στο Singapore VTS).

Επιπλέον της κυκλοφορίας eastbound-westbound που ορίζεται εντός του TSS, ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν συγκεκριμένα σημεία του TSS (TSS crossing), όπου επιτρέπεται η διασταύρωση της διαχωριστικής ζώνης που εξυπηρετεί τα πλοία τα οποία πρόκειται να αγκυροβολήσουν στη Σιγκαπούρη ή που αποπλέουν από τα αγκυροβόλια και πρόκειται να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Πριν από την άφιξή του, κάθε πλοίο οφείλει να συμμετάσχει στο STRAITREP, ένα υποχρεωτικό σύστημα αναφοράς των πλοίων στις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Το πρώτο πέρασμα στα στενά της Σιγκαπούρης αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια εμπειρία που χαράσσεται στη μνήμη του κάθε ναυτιλλομένου. Το πρώτο πέρασμα μου έτυχε όταν είχα αναλάβει τη θέση του ανθυποπλοιάρχου και σίγουρα αποτέλεσε μια πρόκληση.

Ερχόμενοι από τον Ινδικό Ωκεανό, το πλοίο μας πρώτα έπλευσε μέσα από τα στενά της Μαλάκκα. Εκεί περάσαμε από ορισμένα κρίσιμα σημεία, όπως το One Fathom Bank, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κυκλοφορία τόσο των παραπλεόντων πλοίων όσο και των παλιρροϊκών ρευμάτων που δημιουργούνται.

Όπως και σε κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, το SMS (Safety Management System) της εταιρείας προέβλεπε ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων που θα έπρεπε να ακολουθηθούν ώστε το πέρασμά μας να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Ενδεικτικά, η ομάδα της γέφυρας είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, προγραμματίζοντας τις βάρδιες που θα τηρούνταν, καθώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του περάσματος, η ομάδα της γέφυρας θα αποτελούνταν σε εναλλαγή από τον πλοίαρχο ή τον υποπλοίαρχο, τον αξιωματικό φυλακής, τον ναύτη, ο οποίος θα αναλάμβανε το καθήκον του πηδαλιούχου, και έναν οπτήρα. Στο μηχανοστάσιο, ένας αξιωματικός ήταν πάντα σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε κίνηση της μηχανής απαιτούνταν. Το σύστημα πηδαλιουχίας, η κύρια μηχανή του πλοίου και τα φώτα ναυσιπλοΐας είχαν ελεγχθεί πριν από την άφιξή μας στα στενά.

Καθ’ όλη την παραμονή μου στη γέφυρα ως αξιωματικός φυλακής στα στενά της Σιγκαπούρης, ο πλοίαρχος ή ο υποπλοίαρχος είχε τον πλήρη έλεγχο (con) και ο ρόλος μου ήταν υποστηρικτικός, υπεύθυνος για τη σωστή υποτύπωση των στόχων στα ραντάρ, τη ραδιοεπικοινωνία με τους σταθμούς ξηράς και τα υπόλοιπα παραπλέοντα πλοία και κυρίως συνυπεύθυνος για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Η ασφαλής ναυσιπλοΐα απαιτεί την ικανότητα της τήρησης ασφαλούς απόστασης από τα προπορευόμενα πλοία, την ικανότητα εκτέλεσης γρήγορων ελιγμών και αλλαγών πορειών σε περιορισμένα νερά, τη δυνατότητα αναγνώρισης των στόχων κατά την ημέρα και τη νύχτα διά οφθαλμού και την εκτίμηση των πορειών και των κινήσεών τους.

Η ασφαλής ναυσιπλοΐα σε νερά με τόσο πυκνή κυκλοφορία πλοίων απαιτεί ναυτιλλομένους ικανούς να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τυχόν κινδύνους και να ενεργήσουν άμεσα και κατάλληλα ώστε να τους αποφύγουν. Άλλωστε, γι’ αυτό και στα στενά της Σιγκαπούρης, όπως και σε κάθε άλλη απαιτητική θαλάσσια περιοχή, πάντοτε λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των ναυτικών, του πλοίου και του φορτίου.

Φωτό: Mark Stoop/ Unspash