Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα «snap-back zones»

0

Η συχνή χρήση των κάβων και των σχοινιών πρόσδεσης και απόδεσης, οι απότομες κινήσεις του πλοίου και η υπερβολική χρήση των φρένων στους εργάτες αποτελούν ορισμένα από τα αίτια που οδηγούν στο απότομο σπάσιμο των κάβων.

Η σωστή σήμανση των «snap-back zones» θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιοχές του καταστρώματος όπου, όταν ένας από τους κάβους σπάσει, το ελεύθερο τμήμα του κάβου είναι πιθανό να κινηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, σε όλα τα είδη των κάβων, όταν τους ασκείται δύναμη, έως έναν βαθμό εκείνα θα τεντωθούν και, εφόσον δεχτούν υπερβολική δύναμη, τότε θα σπάσουν και θα απελευθερώσουν τη συσσωρευμένη ενέργεια, με αποτέλεσμα να επανέλθουν σχεδόν άμεσα στο αρχικό τους μήκος. Όταν ένας κάβος σπάσει σε δύο τμήματα, εκείνα θα κινηθούν με μεγάλη ορμή και υψηλή ταχύτητα, ικανά να τραυματίσουν σοβαρά ή και θανάσιμα έναν ναυτικό, όπως και να προκαλέσουν υλικές ζημιές στο κατάστρωμα.

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί πως πρακτικά η «snap-back zone» δύσκολα μπορεί να εκτιμηθεί και να προβλεφθεί, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η θέση των εργατών και των όκιων στο κατάστρωμα. Λόγω της παραπάνω δυσκολίας, προτείνεται η πραγματοποίηση αξιολογήσεων κινδύνου, ώστε να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες περιοχές.

Το πλήρωμα το οποίο χειρίζεται τους κάβους και τους εργάτες θα πρέπει να έχει γνώση όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους και στο κατάστρωμα θα πρέπει να τοποθετηθούν οι κατάλληλες σημάνσεις, που να προσδιορίζουν τις επικίνδυνες και ασφαλείς περιοχές.

snap
Πηγή: Code of Safe Working Practices

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.ukpandi.com/news-and-resources/articles/2016/best-practice-mooring-snap-back-zones/

https://www.ocimf.org/media/57482/The-Hazards-of-Snap-back-Initial-learnings-from-a-serious-incident-of-mooring-line-failure.pdf