Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφουν WISTA Hellas και Isalos.net

0

Η κα Έλπη Πετράκη, Πρόεδρος της Wista Hellas και ο κ. Χάρης Παππάς, εκ μέρους της Isalos.net, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στα γραφεία της WISTA Hellas στον Πειραιά την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της WISTA Hellas και της Isalos.net για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργιών και κοινών δράσεων, με στόχο την ενδυνάμωση και αναγνώριση της συμβολής όλων των φύλων στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ταυτόχρονα, το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για συστηματική συνεργασία ανάμεσα στους δύο φορείς, με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των νέων που σταδιοδρομούν ή επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο για τις νέες εξελίξεις, τις προοπτικές των θαλασσινών επαγγελμάτων αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, με κάθε κατάλληλο μέσο πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Μέσα για την επίτευξη των κοινών στόχων της WISTA Hellas και της Isalos.net θα αποτελέσουν η οργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων και webinars, η εκπόνηση ερευνών και μελετών, κοινωνιολογικής και ανθρωπολογικής επιστημονικής εμβάθυνσης και οι κοινές δράσεις προβολής της ελληνικής ναυτιλίας.