Isalos.net Posidonia Conference: Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη διαχείριση πλοίων

0

Στις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σήμερα, όπως η απανθρακοποίηση, η ψηφιοποίηση και ο ανθρώπινος παράγοντας, επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων κρίσιμων ζητημάτων για το μέλλον της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας, διακεκριμένοι ομιλητές, κατά την εκδήλωση της Isalos.net την Τρίτη 4 Ιουνίου με θέμα «Innovative Management: Responses to the future challenges of shipping», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των «Ποσειδωνίων 2024».

Ομιλητές:

  • Πάνος Κουτσουράκης, Αντιπρόεδρος, ABS, Global Sustainability
  • Σαμάνθα Λουράντου, Ταμίας, WISTA Hellas
  • Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επικεφαλής Shipping Finance, Pancreta Bank
  • Γεώργιος Πουλαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ENESEL
  • Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας, ECSA
  • Χρυσάνθη Στεφάνου, Executive Director, Bright Navigation Inc.
  • Θεοχάρης Τερζής, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Vsltec
  • Claus Graugaard, CTO, ερευνητικό κέντρο Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
  • Christophe Tytgat, Γενικός Γραμματέας, SEA Europe & CESA

Τον συντονισμό του πάνελ πραγματοποίησε ο κ. Δημήτρης Μονιούδης, Managing Director της Rethymnis & Kulukundis Ltd και Executive Adviser της INTERCARGO ενώ τη ροή της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των Tototheo Global, ABS, Pancreta Bank, Qatar Airways, ERMA FIRST, συντόνισε ο Παναγιώτης Κόρακας, Head of Cultural Heritage and Blue Synergies των Ναυτικών Χρονικών και της Isalos.net

Posidonia (4)

Η κ. Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Co-CEO της Tototheo Global

Η εκδήλωση εκκίνησε με χαιρετισμό τον οποίο απηύθυνε η κ. Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Co-CEO της Tototheo Global. Μετά, ο καθηγητής Γιάννης Θεοτοκάς, Διευθυντής του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ο Μάνος Χαρίτος, υπεύθυνος ερευνών των Ναυτικών Χρονικών και της Isalos.net, παρουσίασαν τα κυριότερα ευρήματα της ετήσιας έρευνας των Ναυτικών Χρονικών «Πλοιοδιαχείριση στην Αττική 2024», η οποία εστιάζει στον υπό διαχείριση εμπορικό στόλο των εταιρειών που βρίσκονται στον Πειραιά και στην Αθήνα. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Το δύσβατο μονοπάτι της απανθρακοποίησης

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, εν μέσω της αβεβαιότητας για τα καύσιμα και τις τεχνολογίες που θα συμβάλουν στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η πλοιοκτητική κοινότητα επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του υπάρχοντος στόλου. Το πάνελ εξέφρασε τους προβληματισμούς και τις αγωνίες του σχετικά με τη στρατηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για την πορεία προς την απανθρακοποίηση έως το 2050. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο πάνελ επανέλαβαν την ανάγκη θέσπισης ενός ξεκάθαρου πλαισίου με συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των θαλάσσιων μεταφορών. Κοινή διαπίστωση υπήρξε, πάντως, ότι χρειάζεται να επιτευχθεί ένα δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού στον χώρο της ναυτιλίας, συνεπώς πρέπει να σχεδιαστεί ένα «μονοπάτι» προς την απανθρακοποίηση, το οποίο θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα έχει στόχο τη μείωση του άνθρακα στη ναυτιλία, με γνώμονα τους στόχους του ΙΜΟ. Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταστούν τα εναλλακτικά καύσιμα ανταγωνιστικά.

Ακόμα, διατυπώθηκε η άποψη ότι, στην πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας, σημαντικός είναι ο ρόλος των προμηθευτών καυσίμων, ενώ κρίσιμο ζήτημα είναι η μείωση της διαφοράς τιμών μεταξύ εναλλακτικών και συμβατικών καυσίμων.

Από το πάνελ δεν έλειψε και ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις στη ναυτιλία λόγω του ρωσο-ουκρανικού πολέμου και της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και την προστασία της ασφάλειας των πλοίων.

Posidonia (9)

(Α-Δ) Γεώργιος Πουλαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ENESEL, Christophe Tytgat, Γενικός Γραμματέας, SEA Europe & CESA, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επικεφαλής Shipping Finance, Pancreta Bank, Σαμάνθα Λουράντου, Ταμίας, WISTA Hellas, Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας, ECSA, Δημήτρης Μονιούδης Managing Director της Rethymnis & Kulukundis Ltd και Executive Adviser της INTERCARGO, Claus Graugaard, CTO, ερευνητικό κέντρο Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Πάνος Κουτσουράκης, Αντιπρόεδρος, ABS, Global Sustainability, Χρυσάνθη Στεφάνου, Executive Director, Bright Navigation Inc., Θεοχάρης Τερζής, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Vsltec

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στο εξελισσόμενο περιβάλλον της ναυτιλίας

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται στα πλοία έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, επιφέροντας αλλαγές στην καθημερινότητα των πληρωμάτων που τα στελεχώνουν, όπως επεσήμαναν οι ομιλητές.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι, ενώ η τεχνολογία προοδεύει και μπορεί να αποτρέψει ανθρώπινα λάθη, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι πάντα το μεγαλύτερο asset για τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι ομιλητές υπερθεμάτισαν τη σημασία των ναυτικών στην εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας.

H μετεξέλιξη της ναυτιλιακής χρηματοδότησης

Ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι και η χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες. Στο πεδίο αυτό τη μεγαλύτερη πίεση, ως απόρροια των «Poseidon Principles», θα αισθανθούν κυρίως οι μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα της ελληνικής ναυτιλίας, εξαρτώνται από τραπεζικά δάνεια για την εξασφάλιση κεφαλαίων. Συνεπώς, τα αυστηρά πρότυπα που θεσπίζουν πρωτοβουλίες με επίκεντρο την πράσινη χρηματοδότηση αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για τη βιωσιμότητά τους.

Την ίδια ώρα αναμένεται να επωφεληθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε Κίνα και Ρωσία, καθώς το αυξημένο κόστος για τους πλοιοκτήτες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια και αυστηρότερους όρους δανεισμού. Πάντως, διατυπώθηκε και η άποψη ότι οι προοπτικές και για τις μικρότερες εταιρείες είναι αισιόδοξες στο μέτωπο αυτό, καθώς λόγω ευελιξίας λαμβάνουν πιο άμεσα αποφάσεις.

Posidonia (11)

Ανθρώπινος παράγοντας και ο κρίσιμος ρόλος των γυναικών στη ναυτιλία

Η συμβολή των γυναικών και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στη ναυτιλία ήταν ένα ακόμα θέμα συζήτησης από το πάνελ, καθώς η πρόοδος της τεχνολογίας και οι αλλαγές στα κοινωνικά πρότυπα οδηγούν όλο και περισσότερες γυναίκες στο να ακολουθήσουν καριέρα στη θάλασσα.

Ωστόσο, κοινή διαπίστωση υπήρξε ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο της ναυτιλίας αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις και εμπόδια, όπως οι διακρίσεις λόγω φύλου, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι και την οικογένεια, καθώς και οι παροχές και οι εγκαταστάσεις όταν βρίσκονται στα πλοία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες εργατικού δυναμικού στα πλοία, επισημάνθηκε ότι λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και τη διατήρηση των γυναικών στον κλάδο και την παροχή ευκαιριών κατάρτισης.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως, παρά την πρόοδο τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό των ναυτικών που στελεχώνουν τα πλοία της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας.

Posidonia (1)

Χορηγοί εκδήλωσης: 

Tototheo Global Original landscape-02

201801100956274507

202405150941302924-e1715766162871

202405211300443353

202405211440024791-300x169

Οι εκδηλώσεις της Isalos.net πραγματοποιούνται με την αρωγή και την υποστήριξη:

χορηγοί, υποστηρικτές, αρωγοί isalos.net (4)