Τα φαινόμενα των GPS jamming και GPS spoofing και ο κίνδυνος για τους ναυτιλλομένους

0

Τα περιστατικά των GPS jamming και GPS spoofing αποτελούν πιθανούς κινδύνους, τους οποίους οι ναυτιλλόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν. Η έγκαιρη αναγνώριση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω περιστατικών διασφαλίζουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με τη MARAD, τα παραπάνω συμβάντα έχουν παρατηρηθεί στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, στον Περσικό Κόλπο και σε λιμένες της Κίνας.

Τα GPS των πλοίων λειτουργούν με ένα σύνολο δορυφόρων που ονομάζεται GNSS (Global Navigation Satellite System), που εκπέμπουν σήματα μεταδίδοντας δεδομένα σχετικά με τον χρόνο και την τοποθεσία τους, ώστε ο δέκτης GPS του πλοίου να καθορίσει την τοποθεσία όπου βρίσκεται.

Fig.1 Jamming

Fig.1 Jamming

GPS jamming: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς τα σήματα στο σύστημα GNSS έχουν χαμηλή ισχύ, μια συσκευή παραγωγής σημάτων παρεμβάλλεται με ευκολία στο σύστημα επικοινωνίας και αποσυντονίζει το GPS του πλοίου, με αποτέλεσμα να μην αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα των σημάτων από το σύστημα GNSS και να χάνονται πλήρως όλες οι πληροφορίες του GPS.

 

Το παραπάνω φαινόμενο γίνεται εύκολα και γρήγορα αντιληπτό από τον ναυτιλλόμενο, καθώς, τη στιγμή που το GPS θα τεθεί εκτός λειτουργίας, ένα πλήθος συναγερμών στον εξοπλισμό της γέφυρας θα ενημερώσουν πως το στίγμα του πλοίου έχει χαθεί.

Fig.2 Spoofing

Fig.2 Spoofing

GPS spoofing: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια συσκευή παραγωγής σημάτων παρεμβάλλεται στο σύστημα επικοινωνίας με κωδικοποιημένα σήματα, αποσκοπώντας στη λανθασμένη λήψη δεδομένων του GPS του πλοίου, με αποτέλεσμα το GPS να δίνει είτε λανθασμένο στίγμα είτε το σωστό στίγμα αλλά σε λανθασμένο χρόνο.

 

Ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος του στίγματος GPS, ο ναυτιλλόμενος αντιλαμβάνεται έγκαιρα ή παραβλέπει τις λανθασμένες συντεταγμένες του GPS. Εν προκειμένω, ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς τα λανθασμένα δεδομένα του στίγματος που λαμβάνει ο εξοπλισμός της γέφυρας μπορεί να μη γίνουν αντιληπτά από τον ναυτιλλόμενο ή από τον εξοπλισμό της γέφυρας, θέτοντας το πλοίο σε κίνδυνο.

Ορισμένες ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν οι ναυτιλλόμενοι ώστε να προστατεύσουν το πλοίο από τους παραπάνω κινδύνους:

· Να επιβεβαιώνουν το στίγμα του πλοίου με περισσότερες από μία μεθόδους, όπου καθίσταται δυνατό (διοπτεύσεις, διοπτεύσεις μέσω radar, λειτουργία του ECDIS Radar Information Overlay, αστρονομικές παρατηρήσεις, κ.λπ.).

· Έγκαιρη λειτουργία του DR (Dead-Reckoning) mode στο ECDIS για τον προσδιορισμό του στίγματος του πλοίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1043/2019-jamming-spoofing-of-gnss.pdf