Σε ισχύ οι τροποποιήσεις του 2018 της MLC

0

Στις 26 Δεκεμβρίου 2020 τέθηκαν σε εφαρμογή οι τροποποιήσεις του 2018 της MLC αναφορικά με τη μισθοδοσία και αποζημίωση των ναυτικών σε περίπτωση που πέφτουν θύματα απαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη που έχουν συνυπογράψει την MLC καλούνται να υιοθετήσουν την τροποποίηση και να εισαγάγουν νέα ρήτρα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των ναυτικών, όπου πρέπει να αναφέρεται πως στην περίπτωση που ο ναυτικός απαχθεί λόγω πειρατείας ή ένοπλης ληστείας θα συνεχίσει να απολαμβάνει τα δικαιώματα αναφορικά με την μισθοδοσία και την έκδοση εμβασμάτων σε όλη τη διάρκεια της απαγωγής του.

Η εφαρμογή της παραπάνω τροποποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών, καθώς έτσι εξαλείφονται οι πιθανές γκρίζες ζώνες ερμηνείας αναφορικά με τη μισθοδοσία σε περιπτώσεις απαγωγής.
Για να διαβάσετε αναλυτικά τις εν λόγω τροποποιήσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/meetingdocument/wcms_627161.pdf