Ανάπτυξη της ψηφιακής σχεδίασης πλοίων

0

Το κινεζικό ναυπηγείο Jiangnan Shipyard Co. Ltd. έλαβε Έγκριση επί της Αρχής (Approval in Principle) από τον βρετανικό νηογνώμονα Lloyd’s Register (LR) για τον ψηφιακό σχεδιασμό πλοίου Very Large Gas Carrier (VLGC). Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη AiP που δίνεται για ψηφιακό σχεδιασμό VLGC στην Κίνα.

Στον συγκεκριμένο ψηφιακό σχεδιασμό VLGC δόθηκαν οι εξής χαρακτήρες κωδικοποίησης: «Digital SAFE (AL2)», «Digital MAINTAIN (AL2)», «Digital PERFORM (AL3)» και «Cyber SECURITY», επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό «ShipRight» του βρετανικού νηογνώμονα.

Το ψηφιακό VLGC ενσωματώνει μια πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης και ένα «ευφυές» σύστημα ναυσιπλοΐας.

Η ψηφιακή σχεδίαση προβλέπει επίσης ένα σύστημα επίβλεψης, το οποίο συλλέγει και παρέχει, τόσο στο πλήρωμα του πλοίου όσο και στο προσωπικό της ξηράς, δεδομένα για τη λήψη αποτελεσματικών και ασφαλών αποφάσεων λειτουργίας και συντήρησης του πλοίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας των πλοίων, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην απλοποίηση της διαχείρισής τους.

Επιπρόσθετα, η ασφάλεια δικτύου του νέου σχεδιασμού πλοίου είναι αναβαθμισμένη, μέσω της εφαρμογής ενός συνόλου προδιαγραφών ασφαλείας δικτύου και ψηφιακών συστημάτων, οι οποίες προέκυψαν ύστερα από διεξαγωγή μελετών αξιολόγησης κινδύνου. Με άλλα λόγια, το ψηφιακό VLGC τηρεί τους όρους του προηγμένου πλαισίου ασφαλείας δικτύου της κλάσης.