Περιστρεφόμενοι κύλινδροι προς τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης πλοίων

0

Μια νέα συμφωνία συνεργασίας για τη μελέτη και την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών και εξοπλισμένων με περιστρεφόμενους κυλίνδρους (rotor sails) πλοίων υπογράφηκε από τον βρετανικό νηογνώμονα Lloyd’s Register, την εταιρεία Anemoi Marine Technologies και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Έρευνας Εμπορικών Πλοίων της Σαγκάης (SDARI).

Τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, μεταφορικής ικανότητας 85.000 dwt, 210.000 dwt και 325.000 dwt αντίστοιχα, έχουν προταθεί για τη μελέτη. Επίσης έχει προταθεί η μελέτη δύο δεξαμενόπλοιων 50.000 dwt και 114.000 dwt, καθώς και ενός μεγαλύτερου μεγέθους VLCC. Ο Lloyd’s Register θα επιβλέψει τις διαδικασίες σχεδίασης και εφαρμογής των συστημάτων αιολικής πρόωσης στα συγκεκριμένα πλοία.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η αντιμετώπιση μίας εκ των κύριων προκλήσεων που συναντώνται κατά την ευρεία εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας και που δεν είναι άλλη από τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών ‒ κατασκευαστών, σχεδιαστών, νομοθετών και πλοιοκτητών.

Παράλληλα με τη μελέτη για τη συγκεκριμένη τεχνολογία αιολικής πρόωσης, θα διερευνηθούν και ζητήματα σχετικά με τη βελτιστοποίηση της μορφολογίας της γάστρας, την ανάπτυξη αποδοτικότερων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και την τροποποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων των πλοίων.

Με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος πρόκειται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη λήψη αποφάσεων από τους πλοιοκτήτες σχετικά με την εγκατάσταση των εν λόγω τεχνολογιών τόσο σε πλοία μεταφοράς ξηρών όσο και υγρών φορτίων.

Διάταξη Περιστρεφόμενων κυλίνδρων - ΑΝΕΜΟΙ

Διάταξη Περιστρεφόμενων κυλίνδρων – ΑΝΕΜΟΙ

Φώτο: www.anemoimarine.com