Ιανουάριος 2021: Ο IMO θέτει σε ισχύ τον κανονισμό «Maritime Cyber Risk Management in Safety Management Systems»

0

Από τον Ιανουάριο του 2021, ο IMO απαιτεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν ενσωματώσει στα Ασφαλή Συστήματα Διαχείρισης πλοίων διαδικασίες και μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Τι σημαίνει, όμως, πρακτικά το παραπάνω για τα πληρώματα;

Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες, διαδικασίες και ενημερωτικό υλικό για την προστασία του πλοίου από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Συμβουλές και ορθές πρακτικές που προτείνονται για τα πληρώματα:

·   Προσεκτική επιλογή των κωδικών σε λογαριασμούς.

·   Προσοχή στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

·   Διαχωρισμός του εξοπλισμού που προορίζεται για προσωπική και επαγγελματική χρήση.

·   Προσοχή κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

·   Η λήψη λογισμικού να εκτελείται από τις επίσημες ιστοσελίδες των εκδοτών.

Συμβουλές και ορθές πρακτικές που προτείνονται για τις ναυτιλιακές εταιρείες:

·   Να δώσουν έμφαση στη διαρκή ενημέρωση των ναυτικών.

·   Να πραγματοποιούν τακτικά back-up στα αρχεία.

·   Να οργανώνουν τους χρήστες λογισμικού και να γνωρίζουν τους παρόχους.

·   Να εκτελούν συχνά αναβαθμίσεις του λογισμικού.

·   Να ασφαλίσουν τα δίκτυα Wi-Fi στα πλοία.

·   Να διαχωρίσουν και να ασφαλίσουν τα δίκτυα στα συστήματα εξοπλισμού του πλοίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/06/best-practices-for-cyber-security-on-board-ships_anssi.pdf

https://www.bimco.org/about-us-and-our-members/publications/the-guidelines-on-cyber-security-onboard-ships