Το Αιγαίο είναι γένους θηλυκού

0

Την τελευταία δεκαετία αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε πολιτικά θεσμικά όργανα και στη δημόσια διοίκηση σε όλη την ΕΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν αρκετά παραδείγματα γυναικών που πλέον έχουν αναλάβει θέσεις μεγάλης ευθύνης ακόμα και σε κλάδους που θεωρούνται ανδροκρατούμενοι, όπως η ναυτιλία. Η δέσμευση της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων ενισχύεται, εξάλλου, από τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019. Ορίζει την προαγωγή της ισότητας των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ως έναν από τους έξι τομείς προτεραιότητας.

Η ναυτιλία, η θάλασσα και η εκπαίδευση είναι τρεις λέξεις-έννοιες γένους θηλυκού. Στην αγγλική γλώσσα, το πλοίο είναι επίσης γένους θηλυκού. Αν και μέχρι πρόσφατα η ναυτιλία παραδοσιακά ήταν συνυφασμένη με τη διοίκηση στο πλοίο άρα και την αναγκαία αυστηρή ιεραρχία, πειθαρχία, κουλτούρα αλλά και όλα τα στερεότυπα και τις ακλόνητες παραδόσεις που δεσπόζουν σε «κλειστά» συστήματα διοίκησης, ωστόσο την τελευταία δεκαετία πολλές σημαντικές πλοιοκτήτριες, διευθύντριες, ακαδημαϊκοί, ναυτικοί και στελέχη συνιστούν μια πιο «σύνθετη» κοινωνική εικόνα του κλάδου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα ευτυχές παράδειγμα… γένους θηλυκού*. Σήμερα το πανεπιστήμιο είναι ένα από τα νεότερα στην Ευρώπη. Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, με 18 τμήματα, 38 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, θερινά σχολεία και μαθήματα διά βίου μάθησης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ σχολές και τμήματά του λειτουργούν στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας, συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο-Δίκτυο, που καλύπτει όλο το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.

Ανέκαθεν υποστήριζε τις ίσες ευκαιρίες, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην αγορά εργασίας. Ίσως είναι ενδεικτικό ότι η πρύτανης, η κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης, η πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών αλλά και δύο πρώην αντιπρυτάνεις, όλες σημαίνουσες ακαδημαϊκές προσωπικότητες, είναι εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου.

Πρύτανης
Η καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, η εκλεγμένη πρύτανης από το 2018, είναι καθηγήτρια και πρώην πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Κατέχει πτυχίο Κοινωνιολογίας B.A. (Bachelor’s Degree in Sociology) με έπαινο από το Trinity College, Hartford, Connecticut, USA, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών M.A. (Master of Arts) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το University of Chicago, Illinois, USA. Απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα Ph.D. (Doctor of Philosophy) στην Κοινωνιολογία από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του University of Chicago, Illinois, USA.

Κοσμήτορας στη Σχολή Διοίκησης στη Χίο
Η καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου εξελέγη την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Μαρία Λεκάκου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ είναι κάτοχος διδακτορικού στη Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική και των Οικονομικών της Ρύθμισης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Από το 2001 είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο τη ναυτιλιακή οικονομική και πολιτική. Έχει συγγράψει πληθώρα επιστημονικών ερευνών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ακτοπλοϊκή ναυτιλία, την κρουαζιέρα, τις τακτικές γραμμές, τη ναυτιλιακή πολιτική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία, κ.ά. Συντονίζει την πρωτοβουλία Blue Aegean (Blue Hackathon, European Maritime Days Living Labs).

Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Νέα πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι η καθηγήτρια Μαρία Λάμπρου. Κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Α.) στις Βιομηχανικές Σχέσεις από τη Σχολή Σπουδών Διοίκησης στο Brunel University London. Της απονεμήθηκε διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Έχει πληθώρα ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων με αντικείμενο την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τις δικτυακές τεχνολογίες, τις εφαρμογές ψηφιακών συστημάτων και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η πρόσφατη έρευνά της εστιάζει σε θέματα διαχείρισης ψηφιακής καινοτομίας και ψηφιοποίησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Παράλληλα με τις παραπάνω εκλεγμένες προσωπικότητες, δύο τουλάχιστον γυναίκες πανεπιστημιακοί αναγνωρίζονται διεθνώς για την ακαδημαϊκή τους αριστεία στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στη Χίο. Η καθηγήτρια Ελένη A. Θανοπούλου διδάσκει Λειτουργική Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και χαίρει της διεθνούς εκτίμησης των συναδέλφων της λόγω του σημαντικού και πρωτοποριακού ερευνητικού έργου της ειδικά σε θέματα ναυτιλιακής οικονομικής επιστήμης. Διετέλεσε αντιπρύτανης του πανεπιστημίου και πρόεδρος του τμήματος στο οποίο διδάσκει από το 2004. Σπούδασε Οικονομικά (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Οικονομική της Ανάπτυξης (DEA, University of Paris I, Panthéon-Sorbonne) και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει διδάξει σε σημαντικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και στην Ασία, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα, βιβλία και συλλογικούς τόμους πάνω σε θέματα ναυτιλιακής οικονομικής και πολιτικής, αλλά και διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το 2009 της απονεμήθηκε το Βραβείο Ευκράντη στην κατηγορία «Ναυτιλιακές Προσωπικότητες της Χρονιάς 2008» από τα «Ναυτικά Χρονικά».

Η καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου αποτελεί επίσης μια ακαδημαϊκό του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με διεθνή αναγνώριση στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης μεταφορικών συστημάτων. Έχει θητεύσει Aντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος του τμήματος, επικεντρώνει το ερευνητικό ενδιαφέρον της σε θέματα μεταφορών, ανάλυσης μεταφορικών συστημάτων δεδομένων, μοντέλων και λήψης αποφάσεων, ενώ έχει συνεισφέρει με τις έρευνές της στη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως κέντρου αριστείας στις διεθνείς μεταφορές. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με εξειδίκευση στις συγκοινωνίες, και μετεκπαιδεύτηκε στο ΜΙΤ, όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα στα μεταφορικά συστήματα. Ηγείται του ENIRISTT, της Ευφυούς Ερευνητικής Υποδομής στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές.

* Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και επανιδρύθηκε το 1984. Η ίδρυση του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών υπήρξε, μάλιστα, έντονη επιθυμία του επίτιμου προέδρου της ΕΕΕ Α. Γ. Λαιμού, όπως διαφαίνεται στην αρθρογραφία του στα «Ναυτικά Χρονικά» τη δεκαετία του 1970.