Χαρταετοί: η νέα πρόταση για την πρόωση πλοίων;

0

Ο ιαπωνικός νηογνώμονας Class NK εξέδωσε Έγκριση επί της Αρχής (Approval In Principle) με βάση τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για Συστήματα Πρόωσης για Πλοία με τη Χρήση Ανέμου» για το αυτοματοποιημένο σύστημα υπερμεγέθους «χαρταετού», με την ονομασία «Seawing», των “K” Line και Αirseas.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η “K” Line, το σύστημα «Seawing», προκειμένου να λειτουργήσει, απαιτεί μια απλή διαδικασία χειρισμού από τη γέφυρα του πλοίου, καθώς και ιδανικές συνθήκες αέρα. Παράλληλα, το «Seawing» συλλέγει και αναλύει μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και εν συνεχεία προσαρμόζει αυτές τις πληροφορίες για την ενίσχυση της απόδοσης και της ασφάλειας πρόωσης. Μέσω της χρήσης του «Seawing» υπολογίζεται ότι θα μειωθούν οι εκπομπές αέριων ρύπων των πλοίων στα οποία είναι εγκατεστημένο το σύστημα κατά τουλάχιστον 20%.

Μετά την αξιολόγηση του βασικού σχεδιασμού του «γιγαντιαίου» χαρταετού, ο ιαπωνικός νηογνώμονας εξέδωσε Έγκριση επί της Αρχής, δεδομένου ότι το σύστημα ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς συμβάσεις, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Ο Class NK θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ομαλή εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη ναυτιλία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Φωτό: “K” Line

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά