Ηλεκτρονικές φορτωτικές: Ήρθαν για να μείνουν;

0

Η Digital Container Shipping Association (DCSA), η ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2019 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της liner ναυτιλίας, προετοιμάζεται για την έλευση της ψηφιακής φορτωτικής στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα με το τελευταίο report της DCSA, η υιοθέτηση των ψηφιακών φορτωτικών μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση $4 δισ. για τη βιομηχανία. Η DCSA θεωρεί ότι «η εξάλειψη της χρήσης χαρτιού σε συναλλαγές εντός της liner ναυτιλίας θα βελτιώσει κάθε πτυχή του εμπορίου containers, καθιστώντας το γρηγορότερο, αποτελεσματικότερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον». Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του Covid-19, πολλοί διαχειριστές πλοίων και πάροχοι τεχνικών λύσεων έχουν ξεκινήσει να καθιερώνουν σε μικρό βαθμό τις ηλεκτρονικές φορτωτικές.

Για την καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων καθιέρωσης ηλεκτρονικών φορτωτικών, η DCSA διεξήγαγε έρευνα για την ποσοτικοποίηση της εξοικονόμησης κόστους που αυτές αναμένεται να επιφέρουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το κόστος χρήσης των παραδοσιακών φορτωτικών είναι τριπλάσιο από τη χρήση ηλεκτρονικών.

Με ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 2,4%, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έως το 2030, η DCSA εκτιμά ότι η βιομηχανία μπορεί να εξοικονομήσει έως και $4 δισ., εάν το 50% των συνολικών φορτωτικών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Το συγκεκριμένο άρθρο με τίτλο “Ηλεκτρονικές φορτωτικές: Ήρθαν για να μείνουν;” δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου των Ναυτικών σελ.112 . Μπορείτε να διαβάσετε το τεύχος των Ναυτικών Χρονικών εδώ.