Πιο κοντά στην εφαρμογή της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου σε μεγάλα πλοία

0

Η εταιρεία ΑΒΒ υπέγραψε ένα μνημόνιο συμφωνίας (ΜoU) με την Hydrogène de France για την από κοινού παρασκευή κυψελών καυσίμου που θα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κλίμακας megawatt και οι οποίες θα μπορούν να εξοπλίσουν ποντοπόρα πλοία.

Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να μετατρέπουν τη χημική ενέργεια που προέρχεται από το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω ηλεκτροχημικής αντίδρασης, ενώ με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή του υδρογόνου, η όλη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, η ΑΒΒ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη συνεργατική ανάπτυξη συστημάτων κυψελών καυσίμου για πλοία, καθώς οι κυψέλες καυσίμου θεωρούνται ευρέως ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες λύσεις για τη μείωση των επιβλαβών ρύπων. Ήδη σήμερα, η τεχνολογία κυψελών καυσίμου μπορεί να τροφοδοτήσει πλοία μικρών αποστάσεων καθώς και να συνεισφέρει στην κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων μεγαλύτερων πλοίων.

Φωτό: new.abb.com

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά