Οι τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν τη βιομηχανία του μέλλοντος

0

Του Δημήτριου Σμέτη

Σε πρόσφατη έκθεση του DNV GL παρουσιάστηκαν οι δέκα τεχνολογικές τάσεις καθώς και οι προκλήσεις που θα διαμορφώσουν την κοινωνία και τη βιομηχανία του μέλλοντος. Μεταξύ αυτών ενδιαφέρον παρουσιάζουν για έναν φοιτητή που σπουδάζει Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων οι παρακάτω επισημάνσεις:

Η εξελικτική διαδικασία της ψηφιοποίησης έχει επηρεάσει τόσο το άτομο όσο και τις κοινωνίες στον γενικό τρόπο σκέψης και εν συνεχεία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπροσθέτως διανύουμε μια εποχή της ακρίβειας στην ανάλυση των δεδομένων ειδικά όσον αφορά τη βιολογία του ανθρώπινου οργανισμού. Η άμεση πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από τον ίδιο τον ασθενή σε λίγα χρόνια θα είναι δεδομένη, με αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου εξέτασης για τον εντοπισμό παθολογικών καταστάσεων νοσηλείας και περίθαλψης.

Αλλαγές θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και στον τομέα της γεωργίας, αφού η παραγωγή θα επιτυγχάνεται με τη ρομποτική τεχνολογία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του τρόπου καλλιέργειας και παραγωγής, αλλά και τη μείωση κόστους και χρόνου για τους γεωργούς.

Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποτελούν άυλο αγαθό υψηλής αξίας για μια επιχείρηση, τα οποία μάλιστα θα την καθιστούν ανταγωνιστική απέναντι στους «αντιπάλους της». Η ανάλυση του ρίσκου με την εφαρμογή και την υιοθέτηση νέων επιστημονικών μοντέλων και πραγματικών δεδομένων θα φέρει μια νέα εποχή ως προς την αποφυγή «κινδύνων», ειδικά σε περιόδους μη αναμενόμενων κρίσεων. Ένα είναι σίγουρο: η επόμενη δεκαετία κρύβει ευκαιρίες που η αξιοποίησή τους απαιτεί κατανόηση και πολλή δουλειά από τα εμπλεκόμενα μέρη.