Οι ανεμοθώρακες στα πλοία και η συμβολή τους στο περιβάλλον

0

του Νίκου Βεργούνη

Η ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) και η Samsung Heavy Industries, Co. έλαβαν μια Έγκριση επί της Αρχής (AIP) από τον νηογνώμονα DNV GL για έναν νέο ανεμοθώρακα πλώρης (bow wind-shield), ο οποίος σχεδιάστηκε για ένα ultra-large container carrier.

Ο νέος αυτός ανεμοθώρακας μειώνει την αντίσταση του αέρα όταν το πλοίο ταξιδεύει και αναμένεται να αποφέρει μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 2-4% σε ένα πλοίο κατηγορίας ultra-large container carrier. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε από κοινού από τις MOL και SHI.
Η MOL έχει ήδη αναπτύξει και εγκαταστήσει από το 2015 έναν ανεμοθώρακα σε ένα μεσαίου μεγέθους πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και έχει επιβεβαιώσει μείωση στις εκπομπές CO2 της τάξεως του 2% σε πραγματικές συνθήκες ταξιδιού.

Η MOL, μέσω του προγράμματος «ISHIN NEXT – MOL SMART SHIP PROJECT», συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πλοίων και προσφέρουν ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.

Απόσπασμα από το άρθρο με τίτλο «Οι ανεμοθώρακες στα πλοία και η συμβολή τους στο περιβάλλον», Ναυτικά Χρονικά, Δεκέμβριος 2019