Ψήφος εμπιστοσύνης της αγοράς εργασίας στις γυναίκες

0

Η αφρικανική ήπειρος, η οποία χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας αλλά και από περιορισμένο νομικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων της γυναίκας, φαίνεται να δείχνει τον δρόμο αναφορικά με τη γυναικεία παρουσία στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατη έκθεση του McKinsey Global Institute καταδεικνύει ότι 1 στα 4 μέλη ΔΣ εταιρειών στην Αφρική είναι… γένους θηλυκού. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς το 23% μελών ΔΣ εταιρειών είναι γυναίκες, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση στον εν λόγω τομέα παρουσιάζουν οι εταιρείες της Λατινικής Αμερικής (7%). Παγκοσμίως, το ποσοστό συμμετοχής γυναικών στις υψηλότερες διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 17%, δείγμα ότι η Αφρική βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από τον μέσο όρο.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως οδηγείται από μερικές μόνο αφρικανικές χώρες, ενώ γενικά υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση οι γυναίκες να απασχολούνται κυρίως σε θέσεις όπως αυτές ανθρώπινου δυναμικού ή κάποιου νομικού τμήματος, που σπανίως οδηγούν σε προαγωγές σε θέσεις διευθυνόντων συμβούλων.

Σημαντική είναι επίσης η γυναικεία παρουσία σε θέματα πολιτικής εκπροσώπησης στην Αφρική. Και εδώ η ήπειρος βρίσκεται άνω του μέσου όρου, καθώς το 25% των πολιτικών αντιπροσώπων είναι γυναίκες έναντι 21% σε παγκόσμιο επίπεδο. Ρουάντα, Νότια Αφρική και Αιθιοπία δείχνουν τον δρόμο.
Εκτός αγοράς εργασίας, η εικόνα δεν είναι ίδια για τις Αφρικανές, οι οποίες γνωρίζουν ανισότητα σε ό,τι αφορά τον ρόλο τους στην κοινωνία. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αφρικανικές χώρες έχουν μείνει αρκετά πίσω στους τομείς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. «Η αφρικανική ήπειρος εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο report