Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων

0

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019- 2020, ωρομίσθιο καθηγητή, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών.

Η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη του ωρομίσθιου Καθηγητή που θα προσληφθεί θα βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα βρείτε εδώ.