Είναι τα bulk carriers έτοιμα να ταξιδέψουν ασφαλώς με τα προβλεπόμενα καύσιμα;

0

Του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Τα πλοία μεταφοράς στερεών χύδην φορτίων (σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας και σιτηρά) δίνουν αγώνα δρόμου για να καταφέρουν να εφοδιαστούν με τα προβλεπόμενα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, ώστε, μετά από δοκιμές στην απόδοση των μηχανών, να είναι έτοιμα να ταξιδέψουν ασφαλώς. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με τον κίνδυνο να μείνουν ανενεργά και να γνωρίσουμε πάλι την περίοδο των άτυπων παροπλισμών του 2016.

Τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην tramp ναυτιλία, στην οποία ανήκουν τα πλοία που δεν εκτελούν μεταφορές σε τακτικές γραμμές, έχουν άμεση ανάγκη και χρειάζονται επειγόντως τη διασφάλιση της πρόσβασης στα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί, σύμφωνα με δήλωση του κ. Δημητρίου Φαφαλιού, προέδρου της INTERCARGO (Διεθνής Ένωσης Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου). Η INTERCARGO εκπροσωπεί περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων μεταφορών άνθρακα, μεταλλεύματος και σιτηρών.

Η συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου εμπορικού στόλου θα πρέπει να ξεκινήσει τη χρήση καυσίμων με περιεκτικότητα θείου όχι πάνω από 0,5% από 1η Ιανουαρίου 2020, ενώ ο διεθνής θεσμικός φορέας της ναυτιλίας έχει απορρίψει επανειλημμένως αιτήσεις για παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής των νέων κανόνων. Τα διυλιστήρια και οι πλοιοκτήτες έριξαν δισεκατομμύρια δολάρια για να προετοιμαστούν, όμως ακόμα και αν τα καύσιμα τελικά είναι διαθέσιμα παγκοσμίως (δεν υπάρχει καμία εγγύηση γι’ αυτό), αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος ταξιδιού δεν θα είναι σημαντικά υψηλότερο, ενώ η συμβατότητα του καυσίμου με την απόδοση στην πρόωση του πλοίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η περιεκτικότητα των σημερινών καυσίμων σε θείο είναι στο 3,5%, ενώ πλήρως αποθειωμένα είναι το gas oil και η βενζίνη. Το νέο καύσιμο παράγεται χωρίς παγκόσμιες προδιαγραφές, γεγονός που αφήνει αρκετό χώρο για αμφιβολίες όσον αφορά τη συμβατότητά του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency) στο Παρίσι αναφέρει ότι οι σημαντικότεροι κόμβοι ανεφοδιασμού στον κόσμο πρέπει αρχικά να είναι επαρκώς εφοδιασμένοι με τα νέα καύσιμα, ενώ οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμό στον εφοδιασμό με συμμορφούμενα καύσιμα.

Μεταξύ περίπου 50.000 εμπορικών πλοίων, υπάρχουν πάνω από 11.000 φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και περίπου 7.000 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε αντίθεση με τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και τα δεξαμενόπλοια δεν έχουν σταθερές εμπορικές οδούς, οι φορτωτές δεν φορτώνουν/εκφορτώνουν σε συγκεκριμένα τερματικά, και αυτό αποτελεί μεγαλύτερη δυσκολία στον εφοδιασμό με συμμορφούμενα καύσιμα.

Η Sadan Kaptanoglu, πρόεδρος της BIMCO, δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρξουν δυσλειτουργίες στην προσφορά με την εφαρμογή των κανονισμών.
Οι κανονισμοί του ΙΜΟ θα προσθέσουν πάνω από $60 δις στο κόστος των μεταφορών παγκοσμίως κατά τα επόμενα τρία χρόνια σύμφωνα με την Kroll Bond Rating Agency, πιστωτικό ίδρυμα αξιολόγησης που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Το κόστος των εμπορευματικών μεταφορών για διαδρομές μακρινών αποστάσεων μπορεί να φτάσει πάνω από το 20% της αξίας ενός φορτίου, ανάλογα με την τιμή του καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, από περίπου 15% σήμερα.

Τα κέρδη των bulk carriers θα επηρεαστούν σημαντικά από τους νέους κανονισμούς και λογικά η βιομηχανία ζητάει πίστωση χρόνου, στην πρώτη περίοδο εφαρμογής, και από τις επιθεωρήσεις των port state control, εφόσον μέσα από αυτές τις επιθεωρήσεις τα πλοία αποδεικνύουν την πραγματική τους δέσμευση προς την εφαρμογή των διατάξεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Τέλος, ίσως επαληθευτούν οι προβλέψεις μεσιτών ότι τα πλοία που είναι εφοδιασμένα με scrubbers, τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο της εφαρμογής των κανόνων, θα παρουσιάζονται ανταγωνιστικότερα, ειδικότερα στα χρονοναυλωμένα πλοία μικρής διάρκειας αλλά και στις ναυλώσεις κατά ταξίδι στην κατηγορία των VLCCs.

Απόσπασμα από το άρθρο του καπτ. Γέωργιου Γεωργούλη με τίτλο «Αγώνας των bulk carriers να είναι εφοδιασμένα με καύσιμα χαμηλού θείου λίγες ημέρες πριν από το 2020», Ναυτικά Χρονικά, Δεκέμβριος 2019