Οι προοπτικές της μεθανόλης ως εναλλακτικού ναυτιλιακού καυσίμου

0

Η Proman Stena Bulk Ltd, μια κοινοπραξία των εταιρειών Stena Bulk και Proman Shipping, προχώρησε σε μια συμφωνία με το κινεζικό ναυπηγείο Guangzhou Shipyard International (GSI) για τη ναυπήγηση δύο τελευταίας τεχνολογίας IMOIIMeMAX δεξαμενόπλοιων χωρητικότητας 49.900 DWT τα οποία θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο μεθανόλη.

Τα πλοία της σειράς IMOIIMeMAX, η οποία αναπτύχθηκε μετά από εκτεταμένες δοκιμές που πραγματοποίησαν από κοινού οι εταιρείες GSI και Stena Bulk, βρίσκονται ανάμεσα στα πλέον ενεργειακά αποδοτικά δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους που υπάρχουν σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της Proman Shipping να υποστηρίξει μια πιο βιώσιμη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, τα δύο πλοία θα διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας κινητήρες διπλού καυσίμου και θα μπορούν να χρησιμοποιούν ως καύσιμο μεθανόλη.

Η μεθανόλη αποτελεί μια βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο, χαρακτηρίζεται από χαμηλές εκπομπές ενώ είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από 100 λιμάνια παγκοσμίως. Διαθέτοντας σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς το κόστος και την ασφάλεια σε σχέση με άλλα εναλλακτικά καύσιμα όπως το LNG, η μεθανόλη μπορεί να πετύχει τους στόχους περί μείωσης των εκπομπών του ναυτιλιακού κλάδου που έχει θέσει ο ΙΜΟ, αφού σε σύγκριση με τα συνήθη ναυτιλιακά καύσιμα προσφέρει μείωση κατά περισσότερο από 95% στις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και σωματιδίων, καθώς και μείωση κατά 60% στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx).

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά