Χρήση ίντερνετ εν πλω: Ποιά η επίδραση στους ναυτικούς;

0

Έρευνα που διεξήχθη από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) και την ECSA, με την υποστήριξη της ASA, ανέδειξε την εκτεταμένη χρήση ίντερνετ στα πλοία από τους ναυτικούς για προσωπικούς λόγους, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει στους ίδιους.

Το 60% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι η χρήση ίντερνετ για προσωπικούς λόγους έχει βελτιώσει την ψυχική υγεία και την ευημερία των ναυτικών, ενώ το 69% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει συμβάλλει στην τόνωση του ηθικού τους κατά την εργασία τους.

Το 82% των εταιρειών που απάντησαν στην εν λόγω έρευνα δήλωσαν ότι έχουν παράσχει στους ναυτικούς τους πρόσβαση στο ίντερνετ για προσωπική χρήση.

Παρά την ανησυχία της ευρύτερης ναυτιλιακής βιομηχανίας ότι η πρόσβαση στο ίντερνετ μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ξεκούραση των ναυτικών, το 85% διαψεύδει αυτές τις εικασίες δηλώνοντας ότι το ίντερνετ δεν έχει επηρεάσει καθόλου την ξεκούραση ή τον ύπνο των ναυτικών, αντιθέτως σε μερικές περιπτώσεις έχει συμβάλει στην βελτίωσή τους.

Επιπλέον το 96% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η χρήση ίντερνετ για προσωπικούς λόγους από τους ναυτικούς δεν έχει επιδράσει αρνητικά στην εργασιακή τους απόδοση. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι όσοι ναυτικοί χρησιμοποιούν το ίντερνετ εν πλω και εκτίθενται ενδεχομένως σε εικόνες και καταστάσεις βίας και εκφοβισμού δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες συγκριτικά με τους υπόλοιπους να υιοθετήσουν την συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Επίσης η έρευνα ανέδειξε ότι η επικοινωνία των ναυτικών μέσω ίντερνετ με τις οικογένειές τους οι οποίες μπορούν να βιώνουν στρεσογόνες καταστάσεις δεν αυξάνουν περισσότερο το άγχος και την ανησυχία των ναυτικών για τις συγκεκριμένες καταστάσεις.

Ο γενικός γραμματέας του ICS, Guy Platten, επεσήμανε ότι η εν λόγω έρευνα απεικονίζει την θετική επίδραση του διαδικτύου στην ζωή των ναυτικών και επίσης την ετοιμότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας να «αγκαλιάσει» τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά ο κ. Platten τόνισε ότι κατά την διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι το 25% των εταιρειών που συμμετείχαν δεν έχουν γραπτή πολιτική αναφορικά με την χρήση ίντερνετ στα πλοία για προσωπική χρήση από τους ναυτικούς, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό καθώς διανύουμε μια εποχή έντονων προκλήσεων σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

Από την μεριά του ο γενικός γραμματέας της ECSA, κ. Martin Dorsman, τόνισε ότι η χρήση ίντερνετ από τους ναυτικούς για προσωπικούς λόγους αποτελεί βασικό παράγοντα ως προς την ενίσχυση των προσπαθειών να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες των ναυτικών αλλά και να προσελκυσθούν μελλοντικές γενιές στη ναυτιλία.

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δύο κύριοι λόγοι που οι εταιρείες δεν παρέχουν στους ναυτικούς πρόσβαση στο ίντερνετ είναι το υψηλό κόστος (68%) και η πιθανή επίδραση στην ξεκούρασή τους.

Στην έρευνα συμμετείχαν 276 με 11.665 πλοία συνολικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 14% του παγκόσμιου στόλου.

ECSA Survey

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά