Οι συνέπειες της παράνομης απόρριψης πετρελαίου στη θάλασσα

0

Του Καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Πρόστιμο ύψους $2 εκατ για παράνομη απόρριψη μίγματος πετρελαίου νερού επιβλήθηκε σε διαχειρίστρια εταιρία δεξαμενόπλοιων.

Πλοιοκτήτης δικάστηκε και καταδικάστηκε στη Λουιζιάνα για την είσοδο ψευδών και ελλιπών στοιχείων σχετικά με την απόρριψη πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο πλοιοκτησίας του στο βιβλίο πετρελαίου. Οι ανώτεροι αξιωματικοί του πλοίου που απέρριψαν στη θάλασσα μίγματα πετρελαίου – νερού σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα από αυτή που προβλέπουν οι κανονισμοί ενώ ο αισθητήρας πετρελαίου του συστήματος παρακολούθησης απόρριψης (Oil Discharge Monitor -ODM) κατέγραφε ελάχιστες τιμές διότι το πλήρωμα του πλοίου τον τροφοδοτούσε με γλυκό νερό σε αισθητήρα του εξοπλισμού πρόληψης της ρύπανσης του πλοίου με γλυκό νερό.

Μετά από αυτό, οι αξιωματικοί του πλοίου εισήγαγαν ψευδή στοιχεία στο βιβλίο πετρελαίου του πλοίου, καταγράφοντας ότι 87.705 γαλόνια μίγματος πετρελαίου νερού είχαν απορριφθεί σωστά μέσω του συστήματος παρακολούθησης απόρριψης.

Επιπλέον, η εταιρεία παραδέχτηκε ότι παράνομα απορρίπτει τα ελαιώδη υπολείμματα του φορτίου και των σεντινών του μηχανοστασίου κατευθείαν στον ωκεανό ενώ παραποιούν τις καταχωρήσεις στο βιβλίο πετρελαίου για να αποκρύψουν την παράνομη απόρριψη.

Ως αποτέλεσμα, η διαχειρίστρια εταιρία κρίθηκε ένοχη για την την παραβίαση του νόμου για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, 33 U.S.C. § 1908 (α), σε ό,τι αφορά τη σωστή τήρηση του βιβλίου πετρελαίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ τίθεται υπό τετραετή περίοδο επιτήρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα πλοία της εταιρίας που φθάνουν σε λιμάνια των ΗΠΑ θα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν ένα αυστηρό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης.

Εκτός από το πρόστιμο, τον πλοίαρχο του πλοίου, βαρύνουν έξι κατηγορίες σύμφωνα με την ένορκη επιτροπή της πολιτείας της Λουιζιάνα για την εμπλοκή του σε παράνομη δράση. Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

* κατεύθυνε την καταστρατήγηση του εξοπλισμού πρόληψης της ρύπανσης του πλοίου,

* παραποίησε τα αρχεία,

* εμπόδισε τη δικαιοσύνη,

* έκανε ψευδείς δηλώσεις και συνωμότησε με άλλα μέλη του πληρώματος να πλαστογραφήσουν το Βιβλίο Πετρελαίου του σκάφους.

Η υπόθεση του πλοιάρχου δεν έχει ακόμα εκδικαστεί αλλά τα στοιχεία μάλλον είναι επαρκή για να αποδειχθούν οι κατηγορίες. Είναι λυπηρό σήμερα το 2019 να εφαρμόζονται αυτές οι πρακτικές την ώρα που η περιβαλλοντική ανησυχία για το μέλλον του πλανήτη είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων των εμπλεκομένων στις μεταφορές. Η πιο ασφαλής πρακτική είναι η παράδοση των καταλοίπων σε υποδοχές ξηράς όσο και αν αυτό κοστίζει (σίγουρα δεν κοστίζει 2 εκατομμύρια). Εδώ πρέπει όμως να τονισθεί και η αδυναμία των συστημάτων παρακολούθησης απόρριψης παρά την πιστοποίηση τους να επιτρέπουν την απόρριψη. Οι νηογνώμονες λοιπόν πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην πιστοποίηση ενός συστήματος και πρέπει να επιδιώκουν τα συστήματα να επαληθεύουν τις μετρήσεις τους (calibration test).

Σε καμία περίπτωση βέβαια η όποια αδυναμία των συστημάτων παρακολούθησης απόρριψης δεν δικαιολογεί την παραβίαση των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου εφόσον η επιλογή της διάθεσης ισχύει πάντα.