Μία καινοτόμος λύση για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στο πλοίο

0

Η εταιρεία Kongsberg Digital παρουσίασε μια καινοτόμο λύση για την εκπαίδευση των αξιωματικών και των πληρωμάτων στην καταπολέµηση πυρκαγιών. Παρέχοντας ζωτικής σημασίας εκπαίδευση για την εξασφάλιση ετοιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα STCW, ο προσομοιωτής K-Sim Safety προσφέρει προσομοίωση υψηλής πιστότητας καλύπτοντας όλες τις πτυχές της πυρασφάλειας. Ο K-Sim Safety συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο πλοίο καθώς και στη δημιουργία στρατηγικών σχεδιασμού και τακτικών για τον έλεγχο της πυρκαγιάς στα διάφορα μέρη του πλοίου, επιτρέποντας έτσι μια ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση στα περιστατικά όταν αυτά συμβούν.

Ο προσομοιωτής K-Sim Safety βασίζεται σε μια λεπτομερή τρισδιάστατη απεικόνιση ενός δεξαμενόπλοιου κατηγορίας Suezmax διπλού κύτους με 7 καταστρώματα, και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τις καταστάσεις και να καθορίσουν την καλύτερη στρατηγική απόκρισης, να την εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους κατά τη διάρκεια μιας ανασκόπησης.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση με τους προσομοιωτές K-Sim Engine, K-Sim Cargo και K-Sim Navigation προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στη διαχείριση του πληρώματος, καθώς οι ενέργειες του ενός προσομοιωτή επηρεάζουν άμεσα και τους υπόλοιπους. Η προσέγγιση αυτή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη σαφή επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ρόλων επί του πλοίου.

Ο κ. Leif Pentti Halvorsen, Vice President Products, Maritime Simulation ανέφερε: «Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης στην πυρασφάλεια μπορεί να είναι σύνθετες, δαπανηρές και χρονοβόρες, ασκώντας πίεση τόσο στην εταιρεία όσο και στα πληρώματα. Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης με το K-Sim Safety, επιτρέπει στους αξιωματικούς και στα πληρώματα να βιώσουν ένα περιστατικό σαν αυτό να έχει συμβεί πραγματικά, ενώ οι φορείς ναυτιλιακής εκπαίδευσης μπορούν να αναπτύξουν μια πιο βελτιωμένη στρατηγική εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας, με χαμηλή επένδυση και αυξημένη παιδαγωγική αξία».

Φωτό: Kongsberg

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά