Η τεχνολογία «οδηγεί» τις εξελίξεις στο σχεδιασμό πλοίων

0

Theodosis Stamatelos 2Του Θεοδόση Σταματέλλου, South Europe Marine & Offshore Manager του Lloyd’s Register

Ο κλάδος των ναυπηγήσεων και του σχεδιασμού πλοίων περνάει από διάφορες αλλαγές και εξελίξεις καθώς η τεχνολογία ωριμάζει και οι απαιτήσεις της αγοράς εξελίσσονται. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών καθώς και οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο είναι μερικοί μόνο από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα σχέδια των πλοίων.

Η προσπάθεια που γίνεται για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων έχει οδηγήσει την αγορά στην αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών, που θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα, στα «Ποσειδώνια», η Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS) και ο LR ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για τον από κοινού σχεδιασμό ενός Newcastlemax φορτηγού πλοίου διπλού καυσίμου (LNG dual-fueled), χωρητικότητας 210.000 dwt.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι εκείνο της χρήσης του κυβερνοχώρου στα πλοία (cyber-enabled ships). Τα συστήματα των πλοίων μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο για σκοπούς παρακολούθησης, ελέγχου, διαχείρισης της συντήρησης, βελτιστοποίησης των επιδόσεων, κ.λπ. Τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι διαχειριστές των πλοίων θέλουν να καινοτομούν, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες και ξεπερνώντας τις παραδοσιακές λύσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν πλοία με βελτιωμένες δυνατότητες παρακολούθησης, επικοινωνίας και σύνδεσης, πλοία τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν από απομακρυσμένες χερσαίες υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος. Το χωρητικότητας 38.800 dwt «Great Intelligence», μια τροποποιημένη έκδοση του σχεδιασμού του φορτηγού πλοίου «Green Dolphin», με υψηλή απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, είναι ένα πιλοτικό έργο που έχει ξεκινήσει στην Κίνα. Στο συγκεκριμένο πλοίο πρόκειται να εφαρμοστούν οι επισημάνσεις του LR σχετικά με τα cyber-enabled ships.

Τα drones είναι μία ακόμα τεχνολογική εξέλιξη, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε πολλές βιομηχανίες, και η ναυπηγική βιομηχανία είναι ένας κλάδος όπου τα drones μπορούν να βοηθήσουν τόσο τα ναυπηγεία όσο και τους επιθεωρητές σε δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες. Η ιδέα του «ψηφιακού διδύμου» είναι επίσης μια συναρπαστική εξέλιξη στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Επιτρέπει στον πλοιοκτήτη να ενημερώσει το ψηφιακό δίδυμο του πλοίου με δεδομένα από τις τελευταίες μετρήσεις πάχους, από ευρήματα επιθεωρήσεων, από τους μετρητές παραμορφώσεων και από τα δεδομένα κίνησης του σκάφους, και να προσφέρει περισσότερες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση του πλοίου.

Πολλές φορές, όσο το πλοίο βρίσκεται σε λειτουργία, οι επισκευές είναι αναγκαίες και αναπόφευκτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνολογία επισκευών με σύνθετα υλικά (composite repair technology) γίνεται όλο και περισσότερο διαθέσιμη και βιώσιμη ως μια γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδος επισκευής που μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο κατά τον ελλιμενισμό του πλοίου όσο και εν πλω.

Απόσπασμα από τo άρθρο του Θεοδόση Σταματέλλου με τίτλο «Η τεχνολογία «οδηγεί» τις εξελίξεις στον κλάδο των ναυπηγήσεων και του σχεδιασμού πλοίων», Ναυτικά Χρονικά, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2018, σ. 70