Πώς οι νέες τεχνολογίες μεταλλάσσουν τη ναυτιλία

0

Ioannis Kokarakis[238]Του Δρος Ιωάννη Κοκαράκη, Technical Director του Bureau Veritas

Οι νέες προηγμένες τεχνολογίες θα μεταμορφώσουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πλοίων ξηρού φορτίου, την ασφάλειά τους, τις εμπορικές και τις επιχειρησιακές επιδόσεις τους.

Αν και τα μέταλλα θα παραμείνουν το κύριο υλικό κατασκευής, θα είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά τους. Προηγμένα υλικά θα βελτιώσουν την αντοχή και θα οδηγήσουν σε μείωση βάρους και αυξημένη μεταφορική ικανότητα. Για παράδειγμα, ελάσματα από νανοσωλήνες άνθρακα έχουν το 1/10 το βάρος του χάλυβα, αλλά είναι 500 φορές ανθεκτικότερα.

Αναμένεται ότι η ανάλυση της πληθώρας δεδομένων που θα συλλέγονται στα πλοία ξηρού φορτίου θα βελτιώσει τις λειτουργίες τους. Τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται ασφαλή από τις κακόβουλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Η μελλοντική ευρεία χρήση ρομπότ για τις επιθεωρήσεις, τον εντοπισμό και την καταγραφή των εκπομπών και των ρύπων, αλλά και στη ναυπήγηση, θα προάγει σημαντικά την ασφάλεια και την κατασκευή/επισκευή των πλοίων ξηρού φορτίου. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3D εκτύπωσης, αναμένεται ότι τα μελλοντικά σκάφη θα έχουν μικρότερο κόστος κατασκευής/επισκευής. Οι ρομποτικές τεχνολογίες θα αναπτυχθούν παράλληλα με τους αισθητήρες και τις τεχνολογίες τηλεχειρισμού. Αισθητήρες θα συλλέγουν δεδομένα αυτόνομα και θα τα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν οι κύκλοι συντήρησης των σκαφών. Η ασύρματη παρακολούθηση θα προειδοποιεί όταν απαιτείται συντήρηση.

Η ανάπτυξη των επικοινωνιών θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο στη διαχείριση των πλοίων ξηρού φορτίου και την αυτόνομη λειτουργία τους. Η παραγωγή ενέργειας θα αλλάξει δραματικά, με εναλλακτικά καύσιμα, συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υβριδική ηλεκτροπαραγωγή. Αναμένεται ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και βελτίωση της εμπορικής αξίας των πλοίων. Ο κυβερνητικές πολιτικές για τον άνθρακα θα αυξήσουν τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Τα αυτόνομα οχήματα θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των πλοίων. Μηχανισμοί αυτόματης αποφυγής εμποδίων, αυτόματος ελλιμενισμός, σύστημα αυτοελέγχου του σκάφους, αυτόνομη πλεύση θα είναι βασικός εξοπλισμός στα πλοία ξηρού φορτίου του μέλλοντος.

Το σύγχρονο κύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) θα μεταλλάξει τη ναυτιλία. Τα πλοία του μέλλοντος θα είναι «έξυπνα», δηλαδή θα είναι εφοδιασμένα με διάφορους ενσωματωμένους αισθητήρες και επεξεργασία δεδομένων.

Σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η προσαρμοστικότητα θα είναι το κλειδί της επιτυχίας, δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες απαιτούν και νέες δεξιότητες και γνώσεις. Το Bureau Veritas, που γιορτάζει φέτος τα 190 χρόνια ζωής, είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη συμβολή για ασφαλέστερη, πιο έξυπνη και πιο «πράσινη» ναυτιλία.

Απόσπασμα από τo άρθρο του Δρος Ιωάννη Κοκαράκη με τίτλο «Το σύγχρονο κύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα μεταλλάξει τη ναυτιλία », Ναυτικά Χρονικά, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2018, σ. 68

Φωτο: Rolls- Royce