Ποιές είναι οι προοπτικές σταδιοδρομίας στα θαλάσσια γεωτρύπανα; (συνέντευξη)

0

Συνέντευξη του Φώτιου Βρόντου,
Μηχανολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης,
Hull & Machinery Superintendent, Ocean Rig Management Inc.
 

Ε: Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός Hull & Machinery Superintendent;

A: Είμαι υπεύθυνος για 6 Rigs, πέντε εκ των οποίων είναι Drillship και ένα Semi-Submersible. Η βασική μου αρμοδιότητα είναι η διατήρηση των πλοίων και του εξοπλισμού αυτών εντός των ορίων των προδιαγραφών που ορίζονται από τους κατασκευαστές, μέσω συνεχών επιθεωρήσεων όλων των τμημάτων των πλοίων, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια.

Ε: Ποιές είναι οι ιδιαιτερότητες ενός θαλάσσιου γεωτρύπανου σε σχέση με ένα συμβατικό πλοίο;

Α: Ένα Drillship ουσιαστικά βασίζεται σε hull εμπορικού σκάφους που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διερευνητικές γεωτρήσεις μικρού, μεσαίου ή μεγάλου βάθους. Για παράδειγμα το Ocean Rig Athena, χαρακτηρίζεται ως Ultra Deep Water Drilling Unit και προορίζεται για γεωτρήσεις πολύ μεγάλου βάθους.

IMG_7404
 

Ένα Drillship θα μπορούσε μάλιστα να χαρακτηριστεί ως πλωτό εργοστάσιο. Εκτός από τα τμήματα ενός πλοίου τα οποία, σε αντίθεση με ένα συμβατικό πλοίο, έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την υπερκάλυψη των αναγκών του σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης ενός συστήματος (βλέπε 6 ντιζελογεννήτριες, 3 εκ των οποίων κάθε φορά είναι σε λειτουργία με δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του πλοίου ακόμα και σε περίπτωση βλάβης περισσότερων από μία εξ αυτών), διαθέτει:
1. Εξοπλισμό παρασκευής, συντήρησης, επεξεργασίας και κυκλοφορίας της λάσπης που χρησιμοποιείται κυρίως για την λίπανση της γεώτρησης και λειτουργεί και ως πρωτεύον μέσο προστασίας από τα αέρια που μπορεί να υπάρχουν στο υπέδαφος.
2. Την υπερκατασκευή (Derrick) στο μέσο του πλοίου, η οποία εξοπλίζεται με συστήματα διαχείρισης των σωληνωτών τμημάτων του τρυπανιού (Tubular Handling System) και φυσικά το τρυπάνι ή κατά περίπτωση τα τρυπάνια (Main & Aux TopDrive).
3. Σύστημα προστασίας από εκρήξεις (Blowout Preventer/ BOP), οι οποίες δύναται να δημιουργηθούν από εγκλωβισμένα αέρια στο υπέδαφος και προυποθέτουν την αποτυχία του πρώτου συστήματος προστασίας (λάσπη)
4. Σύστημα Αυτόματης Διατήρησης Τρέχουσας Θέσης (Dynamic Positioning System/ DP 3), το οποίο ελέγχεται από υπολογιστή και επιτηρείται από τον αξιωματικό της γέφυρας, για να διατηρεί αυτόματα τη θέση του πλοίου χρησιμοποιώντας 6 περιστροφικούς προωθητήρες (Azimuth Thrusters) μετά από επεξεργασία δεδομένων και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της κίνησης του πλοίου.

E: Με ποιό τρόπο μπορεί ένας νέος Μηχανικός να σταδιοδρομήσει σε μια εταιρεία διαχείρισης Drillships;

A: Οι περισσότερες από τις εταιρίες του κλάδου διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης για νέους μηχανικούς. Σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα συμμετείχα και εγώ το 2013, στην εταιρεία Ocean Rig Management Inc. Ο σκοπός ενός τέτοιου προγράμματος είναι σε μικρό χρονικό διάστημα ένας νέος μηχανικός, ο οποίος το πιθανότερο είναι να μην διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στον κλάδο του Oil & Gas, να κατανοήσει το σύνολο της λειτουργίας ενός πλωτού γεωτρύπανου εργαζόμενος σε διάφορες θέσεις, περνώντας σταδιακά από όλα τα τμήματα του πλοίου.

IMG_7332
 

Ε: Σε ποια μαθήματα θα πρέπει να δώσει έμφαση ένας νέος μηχανικός ο οποίος θέλει να σταδιοδρομήσει στη βιομηχανία του Oil & Gas;

Α: Στο συγκεκριμένο χώρο θα έλεγα ότι η πρακτική εξάσκηση και η εμπειρία είναι αυτά που χρειάζεται περισσότερο κάποιος για να σταδιοδρομήσει. Φυσικά, υπάρχουν κάποιες βασικές γνώσεις που βοηθούν στην ευκολότερη κατανόηση των συστημάτων των συγκεκριμένων πλοίων. Σίγουρα οι γνώσεις Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Ναυπηγικού σχεδίου, Μηχανικής και Στοιχείων Μηχανών, Ρευστομηχανικής, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας καθώς και -εάν είναι διαθέσιμα στον Κύκλο Σπουδών- μαθήματα οπως η Τεχνολογία Γεωτρήσεων και η Μηχανική Πετρελαίου, θα βοηθήσουν ιδιαίτερα.

Σε κάθε περίπτωση, ας μην ξεχνάμε ότι μια σχολή όπως το Πολυτεχνείο δίνει μεν τις βασικές γνώσεις ενός επιστημονικού πεδίου, αλλά κατά κύριο λόγο, διδάσκει στους φοιτητές τη μεθοδολογία της προσωπικής έρευνας και μελέτης για την κατανόηση πολυπλοκότερων εννοιών.

IMG_7374
 

Ε: Τι συμβουλές θα δίνατε σε έναν νέο ο οποίος επιθυμεί να σταδιοδρομήσει στη συγκεκριμένη βιομηχανία;

Α: Θα έλεγα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη υπομονή και συνεχής ενασχόληση με νέες τεχνολογίες καθώς είναι ένας κλάδος συνεχώς εξελισσόμενος. Σίγουρα απαιτούνται και προσωπικές θυσίες γιατί τα ταξίδια και η παραμονή στο εξωτερικό στο συγκεκριμένο κλάδο είναι σχεδόν δεδομένα.

Εγώ είχα την τύχη στα πρώτα μου βήματα να συναναστραφώ με ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στο χώρο οι οποίοι είχαν την γνώση αλλά και την διάθεση να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και να περάσουν ώρες εξηγώντας πράγματα τα οποία για αυτούς θεωρούνται αυτονόητα. Σίγουρα η συναναστροφή με τέτοιους ανθρώπους βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά η όρεξη για δουλειά και η προσωπική έρευνα συνδράμουν στην κατανόηση των διαδικασιών και του εξοπλισμού, πράγματα τα οποία θέτουν γερές βάσεις και θεμέλια για μία καριέρα στο συγκεκριμένο χώρο.