Γ. Φράγκος: «Η πιο δύσκολη εξίσωση για τη ναυτιλία είναι η προσέλκυση και η διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού»

0

Ο κ. Γιώργος Φράγκος, διευθύνων σύμβουλος της Sun Enterprises, στη συνέντευξή του αναφέρεται στο πώς έχει μετεξελιχθεί το επιτυχημένο hands-on μοντέλο διοίκησης της ελληνικής ναυτιλιακής επιχείρησης, στα πλεονεκτήματα της διαφοροποίησης του στόλου και στον αντίκτυπο του πολέμου στην εμπορική ναυτιλία και στην ενεργειακή μετάβαση. Ακόμη, σχολιάζει το πράσινο μέλλον της ναυτιλίας, τις προσπάθειες για ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου και τα απαραίτητα βήματα προκειμένου ο κλάδος να προσελκύσει και να διατηρήσει νέους ανθρώπους στο ναυτικό επάγγελμα.

Το επιτυχημένο, παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης που αφορούσε τη στενή παρακολούθηση όλων των καθημερινών δραστηριοτήτων μιας ναυτιλιακής επιχείρησης διαφαίνεται ότι δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αλλά και του τεράστιου όγκου δεδομένων. Πώς μπορούν οι επιτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος να συμβαδίσουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις ναυλωτών, επιθεωρητών αλλά και εργαζομένων;

Το hands-on μοντέλο διοίκησης στη ναυτιλία παραμένει επίκαιρο και αποτελεσματικό. Οι εποχές και οι συνήθειες έχουν αλλάξει και πιθανότατα θα συνεχίσουν να αλλάζουν με γρηγορότερο ρυθμό, όμως η τεχνολογία έρχεται να υποστηρίξει και να απλουστεύσει πολλές λειτουργίες και διαδικασίες, που πριν από μερικά μόλις χρόνια απορροφούσαν σημαντικά περισσότερο χρόνο και πόρους. Κατ’ αρχάς οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης (ERP), που και διαχειρίζονται πολύ αποτελεσματικά τον μεγάλο όγκο πληροφοριών, και διευκολύνουν/συστηματοποιούν την εσωτερική επικοινωνία του ναυτιλιακού γραφείου αλλά και την επικοινωνία του με το πλοίο, και επιταχύνουν την εκτέλεση των διαδικασιών λειτουργίας της ναυτιλιακής εταιρείας.

Επιπλέον, έχουμε διαθέσιμα πολύ εξελιγμένα συστήματα ελέγχου/μέτρησης και βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας του σκάφους ή και των μηχανημάτων του, βελτιστοποίησης της συντήρησης, παρακολούθησης των μετεωρολογικών συνθηκών και βελτιστοποίησης της διαδρομής του πλοίου, ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και την είσοδο εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη λήψης εμπορικών ή λειτουργικών αποφάσεων. Τα παραπάνω εργαλεία είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαθέσιμα στις εταιρείες τόσο ως προϊόντα προς αγορά και χρήση από το προσωπικό της εταιρείας όσο και ως υπηρεσίες, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα αξιοποίησής τους τόσο από μεγαλύτερες όσο και από μικρότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη είναι αυτά που θα αξιοποιήσουν την πληροφορία ώστε να λάβουν τις καταλληλότερες αποφάσεις, ενώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε το hands-on μοντέλο διοίκησης με την προσωποπαγή δομή. Μια σύγχρονη ναυτιλιακή εταιρεία πρέπει να διαθέτει ομάδα καλά καταρτισμένων στελεχών, με γνώσεις, εμπειρία και σύγχρονη ενημέρωση, με δομή και επάρκεια ανθρωπίνων πόρων, που να της επιτρέπει να αντεπεξέρχεται στις σημερινές απαιτήσεις. Η διαχείριση των θεμάτων και οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι σε ικανό βαθμό αποκεντρωμένες, αλλά η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε μέλος της ομάδας θα μπορεί να κατανοεί τους στόχους και να βλέπει τη συνολική εικόνα από τη σκοπιά των υπόλοιπων μελών.

Υπάρχουν καταρτισμένα στελέχη που να μπορούν να αξιοποιούν αυτή την πληροφορία προς όφελος μιας ναυτιλιακής εταιρείας; Η μεγάλη προσφορά νέων εργαζομένων απορροφάται από τη ζήτηση των ναυτιλιακών εταιρειών;

Σίγουρα η προσαρμογή στα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής διαχείρισης τόσο στο πλοίο όσο και στο γραφείο είναι ευκολότερη και ταχύτερη για τα νεότερης ηλικίας στελέχη, λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσής τους με τα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και, συνήθως, λόγω των υψηλότερων σχετικών ακαδημαϊκών προσόντων τους. Σε γενικές γραμμές, όμως, πιστεύω ότι η προσαρμοστικότητα των στελεχών των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και των Ελλήνων αξιωματικών των πλοίων στις νέες τεχνολογίες είναι αρκετά υψηλή. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η ναυτιλία σίγουρα απορροφά αυτή την προσφορά αναλογικά πολύ περισσότερο από άλλους κλάδους, καθώς αποτελεί ένα «ζωντανό» industry και μια θέση στη ναυτιλία βρίσκεται στο wish list της μεγάλης πλειοψηφίας των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η ναυτιλία έχει τη δυνατότητα να προσελκύει πολύ αξιόλογα νέα παιδιά.

H Sun Enterprises ακολουθεί τη στρατηγική της διαφοροποίησης εντός της αγοράς των δεξαμενόπλοιων, καθώς διαχειρίζεται πλοία σχεδόν όλων των μεγεθών. Ποια τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης στρατηγικής;

Η ναυλαγορά διαχρονικά, αλλά και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Διαφορετικοί κλάδοι της ναυτιλίας εισέρχονται στους κύκλους ύφεσης-ανάπτυξης τις περισσότερες φορές με διαφορετική ταχύτητα ή ένταση, αλλά και με διαφορά φάσης. Η δραστηριοποίηση σε παραπάνω από έναν κλάδους για όσους ασχολούνται με τη ναυτιλία αποτελεί αποδεδειγμένη τακτική διαχείρισης ρίσκου.

Παραδοσιακά, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε αρκετές κατηγορίες δεξαμενόπλοιων και επιπλέον σε πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Είναι συνειδητή επιλογή των πλοιοκτητών. Φυσικά, αναγνωρίζουμε ότι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έναν μόνο τύπο πλοίων μπορεί για το ίδιο μέγεθος να έχει καλύτερη παρουσία και αυξημένη ευελιξία εμπορικών κινήσεων στη συγκεκριμένη αγορά. Στη Sun Enterprises, λόγω της μακρόχρονης δραστηριοποίησης στην αγορά των δεξαμενόπλοιων και των πολυετών σχέσεων με τους μεγαλύτερους ναυλωτές, μπορούμε να αντιπαρέλθουμε αυτό το μειονέκτημα και να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της διαφοροποίησης.

Πώς έχει μεταβληθεί η αγορά των δεξαμενόπλοιων μετά τις πρόσφατες γεωπολιτικές ‒και συνεπακόλουθες οικονομικές‒ εξελίξεις; Βλέπετε τις διαμηνυόμενες προσπάθειες πολλών δυτικών κρατών για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και τη στροφή προς άλλου είδους καύσιμα να δημιουργούν ανακατατάξεις ή και συρρίκνωση της ναυλαγοράς των tankers σύντομα;

Για το επόμενο χρονικό διάστημα, η αγορά των δεξαμενόπλοιων θα παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, εξαρτώμενη κυρίως από τις γεωπολιτικές συνθήκες. Όπως βλέπουμε, η Ευρώπη προσπαθεί να υποκαταστήσει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό το ρωσικό πετρέλαιο με χρήση άλλων προμηθευτών αλλά και των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, που έχουν αρχίσει να τα διαθέτουν.

Η απροθυμία των περισσότερων διαχειριστών πλοίων να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο προκάλεσε γρήγορα την εκρηκτική αύξηση των ναύλων για μεταφορά ρωσικού αργού και προϊόντων, ενώ η έναρξη διάθεσης ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα και οι προμήθειες από εναλλακτικούς προμηθευτές τόνωσαν την αγορά ευρύτερα, η τόνωση όμως δεν έγινε αισθητή σε όλες τις κατηγορίες, ειδικά στην αγορά του αργού, λόγω άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, όπως τα συνεχιζόμενα lockdowns στην Κίνα.

Η εξέλιξη της αγοράς τους επόμενους μήνες δεν είναι μονοσήμαντη, εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Εκτιμώ ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η διατήρηση και η ενίσχυση των κυρώσεων από τις περισσότερες χώρες στο ρωσικό πετρέλαιο. Ως αποτέλεσμα, αυτό μάλλον θα κατευθύνεται σε έναν μικρό αριθμό αγοραστών, όπως η Κίνα, η Ινδία και ορισμένες άλλες χώρες, ενώ η Δύση, και κυρίως η Ευρώπη, θα προμηθεύεται αυξημένες ποσότητες από εναλλακτικούς προμηθευτές. Έως εδώ το σενάριο είναι θετικό για τον κλάδο, καθώς συνεπάγεται αύξηση των αποστάσεων μεταφοράς. Όμως, η διατήρηση πολύ υψηλών τιμών πετρελαίου για αρκετούς μήνες είναι αναμενόμενο να φέρει επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και συνακολούθως μείωση της ζήτησης, με προφανή αντίστοιχη δυσμενή επίδραση στη ναυλαγορά.

Με βάση τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, και δη η αγορά των δεξαμενόπλοιων, βλέπετε να αυξάνεται η τάση συνεργειών και συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών που διαχειρίζονται ίδιους τύπους πλοίου;

Πιστεύω ότι για αρκετούς λόγους θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να συμβάλει, εφόσον παρ’ ελπίδα υλοποιηθεί το αρνητικό σενάριο της παγίωσης πολύ υψηλών τιμών πετρελαίου και της εισόδου της οικονομίας σε ύφεση με τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στη ναυτιλία. Άλλες μονιμότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία μπορεί να επηρεάσουν περισσότερο προς την ίδια κατεύθυνση, όπως η απανθρακοποίηση και η παγκόσμια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για στελέχωση των πλοίων.

Θεωρείτε ότι η σύρραξη στην Ουκρανία θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας;
Ας δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Η Ευρώπη κινείται ήδη για την κατά το δυνατόν σύντομη αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου με πετρέλαιο και LNG αντίστοιχα από αξιόπιστους προμηθευτές. Η μετάβαση αυτή αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις τιμές της ενέργειας, ειδικά του LNG, για μακρύ χρονικό διάστημα. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία θα φαίνεται για τις περισσότερες οικονομίες του κόσμου, να είναι λιγότερο ακριβή από ότι πριν και, για την Ευρώπη, περισσότερο απαραίτητη στρατηγικά.

Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, οι οικονομίες αυτές να κινηθούν ταχύτερα προς τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε αρκετές περιπτώσεις προς τη χρήση πυρηνικής ενέργειας και επομένως και στη συνακόλουθη επέκταση του electrification και της χρήσης «πράσινων» φορέων ενέργειας, όπως το υδρογόνο, ώστε η ενέργεια αυτή να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα. Επομένως, θεωρώ ότι, μέσω της διαδικασίας αυτής, η ενεργειακή μετάβαση θα επιταχυνθεί συνολικά.

Πώς μπορεί μια εταιρεία διαχείρισης δεξαμενόπλοιων να ακολουθήσει αυτή την τάση;

Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα απαιτεί παγκόσμια προσπάθεια και τεράστιους πόρους και θα γίνει σταδιακά. Τα νέα καύσιμα (οι «πράσινοι» φορείς ενέργειας) θα μεταφέρονται και διά θαλάσσης, τα βιοκαύσιμα θα αποτελέσουν ένα μικρό τμήμα της νέας πραγματικότητας, ενώ θα πρέπει να παρακολουθούμε και την ανάπτυξη της τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει το τελικό ενεργειακό τοπίο της νέας εποχής. Νομίζω ότι οι εταιρείες δεξαμενόπλοιων, και όχι μόνο, θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και να επεξεργάζονται εναλλακτικά σενάρια.

Θα βλέπατε τον όμιλό σας να εισέρχεται σε άλλες ναυτιλιακές αγορές (π.χ. containerships);

Δεν αποκλείεται τίποτα και όλα εξετάζονται περιοδικά. Βασική αρχή, πάντως, των πλοιοκτητών της Sun Enterprises είναι ότι οι ναυτιλιακές επενδύσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα με αντικυκλική στρατηγική.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το πράσινο μέλλον της ναυτιλίας; Ποιους παράγοντες καλούνται να λάβουν υπόψη τους οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό του στόλου τους;

Η μεταφορά εμπορευμάτων διά θαλάσσης είναι ήδη από τις πιο ενεργειακά αποδοτικές μεταφορικές δραστηριότητες και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας είναι ήδη μικρό για το μεταφορικό έργο που επιτελεί. Ανεξαρτήτως αυτού, η ναυτιλία και θα πρέπει και είναι διατεθειμένη να συμβάλει, κατά το ποσοστό που της αναλογεί, στην απανθρακοποίηση του πλανήτη.

Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν είναι εξαιρετικά μεγάλες και οι πόροι που απαιτούνται θα πρέπει να διατεθούν βάσει ενός κεντρικά σχεδιασμένου και μακρόπνοου πλάνου. Ο φορέας που μπορεί να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να είναι ο ΙΜΟ. Η υιοθέτηση περιφερειακών ή τοπικών κανονιστικών πλαισίων για την επιτάχυνση των στόχων (π.χ. EU ETS), σε δυσαρμονία με την κεντρική πορεία, θα επιφέρει καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη για τη μετάβαση, τα οποία εν τέλει σίγουρα θα περάσουν στον τελικό καταναλωτή.

Η πρώτη βασική αρχή ενός συνεκτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία επιτρέπει τον επιμερισμό του κόστους μετάβασης σε όλους τους stakeholders της ναυτιλίας (ναυλωτές, πλοιοκτήτες, κατασκευαστές μηχανών, κ.λπ.). Η δεύτερη βασική αρχή του σχεδίου θα πρέπει να είναι ότι η αξιολόγηση των μεταβατικών και των εναλλακτικών καυσίμων θα πρέπει να γίνει στη λογική του υπολογισμού της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης well-to-wαke και όχι tank-to-wake. Θα πρέπει να επιδιώξουμε οι μελέτες αξιολόγησης των μεταβατικών και των νέων καυσίμων να είναι ενδελεχείς και αντικειμενικές, εάν θέλουμε στην πορεία να αποφύγουμε αναθεωρήσεις και αλλαγές στρατηγικής.

Σε κάθε περίπτωση και ενόσω η «συζήτηση» για την υιοθέτηση του καταλληλότερου εναλλακτικού καυσίμου (που σίγουρα δεν θα είναι μόνο ένα) διαρκεί, οι εταιρείες, πριν από κάθε παραγγελία ναυπήγησης, θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά την αποδοτικότητα κάθε design και να εξετάζουν τα συστήματα και τις πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να ενσωματωθούν. Το ενεργειακά αποδοτικότερο πλοίο είναι ήδη το πλέον ανταγωνιστικό και περιζήτητο από τους ναυλωτές και η τάση αυτή θα είναι περισσότερο ορατή στο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια διαμηνύεται πως βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η ενδυνάμωση του ελληνικού νηολογίου. Πιστεύετε πως έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση; Ποιες θα χαρακτηρίζατε ως άμεσες προτεραιότητες για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου;

Μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του εθνικού νηολογίου είναι η εξασφάλιση ενός ανταγωνιστικού και καλά προσδιορισμένου φορολογικού καθεστώτος. Μετά την επίτευξη του συνυποσχετικού μεταξύ του ελληνικού κράτους και της ναυτιλιακής κοινότητας και την επικαιροποίησή του το 2019, η προϋπόθεση αυτή πληρούται, τόσο για τα υπό ελληνική όσο και για τα υπό ξένη σημαία διαχειριζόμενα από την Ελλάδα πλοία. Με αυτό το θεμέλιο σωστά τοποθετημένο, βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας σαφής διάθεση να ενισχυθεί το εθνικό νηολόγιο, ενώ, έχοντας ένα σημαντικό ποσοστό του στόλου μας υπό ελληνική σημαία, είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία και την υποστήριξη που έχουμε από τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Ένα αναγκαίο βήμα που βλέπουμε προς την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας και την εξοικονόμηση χρόνου είναι η υιοθέτηση ενός «ηλεκτρονικού» νηολογίου, στα πρότυπα παρόμοιων συστημάτων που διαθέτουν τα μεγάλα ανοιχτά νηολόγια. Ένα σύστημα που θα έχει πλήρως διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία και θα μπορεί να διεκπεραιώνει ταχύτατα τη μεγάλη πλειοψηφία των απλών θεμάτων για τα οποία μια ναυτιλιακή εταιρεία χρειάζεται την έγκριση και τη συνδρομή της σημαίας, παρέχοντας υπηρεσίες 24/7. Νομίζω ότι αυτό το βήμα είναι ώριμο να πραγματοποιηθεί, η σημερινή κυβέρνηση έχει δε αποδείξει ότι πιστεύει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ένα αντίστοιχο βήμα θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο και για τις υπηρεσίες του ΝΑΤ. Η ολοκλήρωσή του θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους για το κράτος και θα διευκολύνει τους ναυτικούς και τις εταιρείες. Το επόμενο και πλέον σημαντικό βήμα θα πρέπει να είναι η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου και του περιεχομένου της ναυτικής εκπαίδευσης. Και εδώ υπάρχουν νέες ιδέες και πρότυπα που ήδη εφαρμόζονται αλλού, αλλά υπάρχει και σημαντικότατη τεχνογνωσία, που μπορεί να αξιοποιηθεί. Η εξασφάλιση καλά καταρτισμένων και ενημερωμένων Ελλήνων αξιωματικών είναι σημαντικότατη προϋπόθεση της διατήρησης και της ανάπτυξης του εθνικού νηολογίου.

Πολλές κοινωνιολογικές μελέτες αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γενιάς Ζ, στα οποία περιλαμβάνεται και η έλλειψη στοχοπροσήλωσης. Πώς μπορεί η ελληνική ναυτιλία να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων τόσο για την είσοδο όσο και για τη διατήρησή τους στο ναυτικό επάγγελμα;

Η πιο δύσκολη εξίσωση για την ελληνική αλλά και για την παγκόσμια ναυτιλία είναι, και θα είναι, η προσέλκυση και η διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού στο ναυτικό επάγγελμα. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα παραμένει κρίσιμη και η κατάσταση είναι οριακή διεθνώς. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης με επιτυχία θα κρίνει την επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας μακροπρόθεσμα. Η νεότερη γενιά –η λεγόμενη και γενιά Ζ– έχει ζήσει από πολύ μικρή ηλικία με συνεχή πρόσβαση στο ίντερνετ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα και η εκπαίδευση των νέων και η επικοινωνία τους με το εκπαιδευτικό περιβάλλον έγινε τα τελευταία χρόνια μέσω του διαδικτύου. Παρατηρούμε ότι οι νέοι της γενιάς Ζ είναι περισσότερο ανυπόμονοι, επιδιώκουν τη γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών τους και καταλήγουν στη γρήγορη απόφαση. Προτιμούν την άμεση λύση από τη στρατηγική. Από την άλλη πλευρά, είναι γενικά καλά ενημερωμένοι, έχουν ξεκάθαρη σκέψη και κινητοποιούνται δυναμικά όταν νιώθουν engaged στον στόχο και μέρος της ομάδας.

Με τα χαρακτηριστικά αυτά υπ’ όψιν, η ελληνική ναυτιλία θα πρέπει να αναπτύξει και να διατηρήσει σε εφαρμογή κλαδικά μια διαχρονική, συνεχή και στοχευμένη πολιτική προβολής και ενημέρωσης για τις προοπτικές και τα οφέλη που προσφέρει το σύγχρονο ναυτικό επάγγελμα, καθώς και για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στο σύγχρονο πλοίο, να εκσυγχρονίσει και να κάνει τη ναυτική εκπαίδευση ελκυστικότερη και πιο ενδιαφέρουσα, αξιοποιώντας την εξοικείωση της νέας γενιάς με την τεχνολογία, και να μελετήσει πρακτικά κίνητρα υποστήριξης των νέων παιδιών που επιλέγουν το ναυτικό επάγγελμα. Οι εταιρείες θα πρέπει να επιδιώκουν τη μακρόπνοη εξέλιξη των ναυτικών τους, αναπτύσσοντας το σωστό επαγγελματικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον επαγγελματικής οικογένειας, όπου το κάθε μέλος νιώθει σημαντικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και που οι στόχοι της προσωπικής του εξέλιξης μπορούν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εταιρείας.

Στην Sun Enterprises προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα πλοία μας, να υλοποιούμε ένα ενδελεχές πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών μας και να διατηρούμε διαχρονικά ένα οικογενειακό εργασιακό περιβάλλον, όπου το κάθε μέλος αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοκρατία, ενώ συχνά προσφέρουμε στους αξιωματικούς μας ευκαιρίες «μεταπήδησης» σε θέσεις γραφείου. Η πολιτική μας αυτή είναι μακρόπνοη και καλά εδραιωμένη και έχει φέρει ως αποτέλεσμα υψηλότατα retention rates. Περίπου εννέα στους δέκα από τους πλοιάρχους και τους πρώτους μηχανικούς μας διαχρονικά έχουν ξεκινήσει τη σταδιοδρομία τους μαζί μας ως δόκιμοι. Είναι ένα επίτευγμα με πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία που, εκτός των άλλων, συμβάλλει και στη διατήρηση και στη μετάδοση του πνεύματος και των αρχών της εταιρείας και στις νεότερες γενιές.

Η παραπάνω συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2022 των Ναυτικών Χρονικών.
Αποκτήστε το τεύχος Ιουνίου των Ναυτικών Χρονικών πατώντας εδώ.