Τρόποι για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από τα πλοία

0

Το International Transport Forum του OECD παρουσίασε μία έκθεση αναφορικά με τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν σε εξάλειψη σχεδόν των αέριων ρύπων από τη ναυτιλία.

Με αφορμή την επικείμενη σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO, το International Transport Forum παρουσιάζει εναλλακτικές επιλογές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα έως και 95% μέχρι το 2035, συγκριτικά με τα σημερινά επίπεδα.

Ένας τρόπος είναι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα πλοία, τα βιοκαύσιμα αλλά και η συμπληρωματική χρήση φυσικών ή συνθετικών καυσίμων όπως η αμμωνία, το υδρογόνο και η μεθανόλη. Επίσης μελέτες έχουν δείξει ότι η αντίσταση του αέρα και η ηλεκτρική πρόωση μπορούν να συμβάλλουν σε μείωση των αέριων ρύπων από τα πλοία.

Μία άλλη επιλογή είναι η χρήση τεχνολογικών καινοτομιών κατά τη διαδικασία ναυπήγησης ή μετασκευής των πλοίων, όπως κάποιες βελτιώσεις στον σχεδιασμό του κύτους του πλοίου και η εγκατάσταση βολβοειδούς πλώρης.

Επίσης οι βελτιώσεις στη λειτουργία των πλοίων, όπως η μείωση του ορίου ταχύτητάς τους, μπορεί να συμβάλλουν από τη μεριά τους στη μείωση των αέριων ρύπων από τα πλοία.

Η έκθεση του International Transport Forum επισημαίνει ότι χρειάζεται μια στοχευμένη δράση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και άλλων αερίων από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών.

Ο κ. Olaf Merk, ports and shipping expert του International Transport Forum, ανέφερε ότι είναι αναγκαία μία σαφής καθοδήγηση από τις κυβερνήσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια ναυτιλία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JEON HEON-KYUN