Θετικές προβλέψεις για την πορεία της ναυτιλίας το 2018

0

Αισιόδοξος εμφανίζεται ο διεθνής οίκος ορκωτών λογιστών και οικονομικών συμβούλων και αναλυτών Moore Stephens αναφορικά με την πορεία της διεθνούς ναυτιλίας κατά τη διάρκεια του 2018.

Σε πρόσφατη έκθεση της Moore Stephens, ο κ. Richard Greiner, senior partner της Moore Stephens LLP και πρόεδρος της Moore Stephens International Limited, ανέφερε ότι το 2017 έκλεισε με μία νότα αισιοδοξίας για την πορεία της διεθνούς ναυτιλίας. Ο κ. Greiner προσέθεσε ότι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που διεξήχθη από την Moore Stephens σε πλοιοκτήτες, διαχειριστές, ναυλομεσίτες και ναυλωτές καταγράφηκαν οι υψηλότερες προσδοκίες των 3,5 τελευταίων ετών σχετικά με το μέλλον της ναυτιλίας.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το 2017 οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν το υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων ετών, ενώ καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 50% στον δείκτη του Baltic Dry Index το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Σε ό,τι αφορά το 2018 αναμένεται αυξητική πορεία για τους ναύλους εφόσον υπάρξει περαιτέρω μείωση της πλεονάζουσας χωρητικότητας των πλοίων στην παγκόσμια αγορά και αύξηση στην ανακύκλωση αυτών.

Σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη της διεθνούς ναυτιλίας θα διαδραματίσουν, σύμφωνα με τον ίδιο, και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως.

Ο κ. Greiner αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της έξυπνης τεχνολογίας και στη συνεισφορά της στην θαλάσσια ασφάλεια, η χρήση της οποίας όμως συγχρόνως θα επιβαρύνει τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην χρήση των ναυτιλιακών καυσίμων, με το LNG να αποτελεί το καύσιμο στο οποίο θα στραφούν πολλοί πλοιοκτήτες, σύμφωνα με τον κ. Greiner.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η ναυτιλία, παρά τις όποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει, παραμένει μια παγκόσμια βιομηχανία ζωτικής σημασίας, μέσω της οποίας διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών διεθνώς με τη μικρότερη επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά