Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν HEMEXPO και Isalos.net/ Ναυτικά Χρονικά

0

Η Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού– HEMEXPO και ο Ηλίας Μπίσιας, Διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στα γραφεία της HEMEXPO στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών για την ενημέρωση της νέας γενιάς για τη δυναμικότητα της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού θα η HEMEXPO και η Isalos.net θα προβούν σε από κοινού διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και εκδηλώσεων, σε ενέργειες προβολής -μέσω της ιστοσελίδας της Isalos.net- των επιτευγμάτων της σύγχρονης, ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας ναυτιλιακού εξοπλισμού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας σε αυτή, καθώς σε καταγραφή και ενημέρωση των επισκεπτών της Isalos.net για τις τεχνολογικές εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία.