Προτεραιότητα η ασφάλεια στα πλοία

0

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν από την πρωτοβουλία «Cargo Incident Notification System» σε συνεργασία με το International Group of P&I Clubs για την ασφαλή μεταφορά του ξυλάνθρακα και του άνθρακα από containerships.

Ο ξυλάνθρακας αποτελεί ένα μαυριδερό υπόλειμμα που αποτελείται από ατόφιο άνθρακα και στάχτη και προέρχεται από την απομάκρυνση της υγρασίας και άλλων πτητικών συστατικών από ζωτικές και φυτικές ουσίες.
Ο ξυλάνθρακας με την παρουσία οξυγόνου διατρέχει μεγάλο κίνδυνο αυτανάφλεξης, η οποία δύναται να προκαλέσει φωτιά στο εμπορευματοκιβώτιο και εκτεταμένες ζημιές στο πλοίο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια παραγωγή ξυλάνθρακα και άνθρακα ανέρχεται σε πάνω από 50 εκατ. τόνους ετησίως, είναι αναγκαία η ύπαρξη κατευθυντήριων οδηγιών για τη βελτίωση της ασφάλειας στη διαδικασία της συσκευασίας και της μεταφοράς τους από πλοία.

Όπως ανακοίνωσε το International Group of P&I Clubs η μεταφορά ξυλάνθρακα και άνθρακα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων Φορτίων (Κώδικας IMDG). Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν επιλεγμένες διατάξεις από τον κώδικα IMDG, καθώς και τη λήψη πρόσθετης πρόνοιας για την ενίσχυση μιας πιο ασφαλούς μεταφοράς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά του ξυλάνθρακα και άνθρακα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Φωτό: safebulkers.com