Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ MacGregor και Rolls-Royce

0

Η εταιρεία MacGregor, μέρος της Gargotec, και η Rolls-Royce υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να διερευνήσουν τις επιδράσεις των εξελίξεων στον τομέα της αυτονομίας για τα συστήματα πλοήγησης και φορτίου των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Με την συνεργασία αυτή, οι δύο εταιρείες θα αξιοποιήσουν την μοναδική τους εμπειρία προκειμένου να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη αυτόνομων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

‘Όντας ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η MacGregor κατέχει λεπτομερή γνώση του τομέα του φορτίου και μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία στις επιχειρήσεις θαλάσσιου φορτίου, καθώς και την τεχνολογία και τα συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου αυτές να γίνουν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές και ασφαλείς.

Ο κ. Asbjørn Skaro, Διευθυντής του τομέα Digital & Systems της Rolls-Royce, δήλωσε: « Η Rolls-Royce πρωτοπορεί στον κλάδο των τηλεχειριζόμενων και αυτόνομων πλοίων, και πιστεύει πως ένα τέτοιο τηλεκατευθυνόμενο πλοίο θα χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ θα είναι κάτι σύνηθες μέχρι το 2030. Προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως τα οφέλη μιας τέτοια αλλαγής, πολλές από τις δραστηριότητες οι οποίες σήμερα γίνονται χειροκίνητα θα πρέπει να μπορούν να γίνονται αυτόματα. Η εν λόγω έρευνα θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί.»

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά