Κίνα: διάθεση ρύπων και καταλοίπων από τα ποντοπόρα πλοία

0

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Circ Ref No PNI 1702) από 9 Φεβρουαρίου 2017 της Κινεζικής κρατικής ασφαλιστικής εταιρίας Hatai Insurance and Consultant Service Ltd, το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση αλλαγής (Απόφαση Υπουργείου Μεταφορών Νο. 83/2016) των κανονισμών της διεύθυνσης για την πρόληψη της Ρύπανσης του Θαλασσίου Περιβάλλοντος από πλοία και τις δραστηριότητες τους, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την 13η Δεκεμβρίου 2016.

Πριν όμως γίνει αναφορά στο περιεχόμενο της αλλαγής της απόφασης κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια μικρή αναφορά στους κανονισμούς που έπρεπε να συμμορφώνονται τα ποντοπόρα πλοία πριν από τον απόπλου τους από τα λιμάνια της Κίνας.

Πιο συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου 2010 τα ποντοπόρα πλοία πριν τον απόπλου τους από λιμάνια της Κίνας ήταν υποχρεωμένα να παραδίδουν σε υποδοχές ξηράς όλα τα ρυπογόνα υλικά και τα κατάλοιπα είτε διέθεταν τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση τους στο πλοίο είτε όχι (incinerator) και επιπλέον να είναι εφοδιασμένα με το ανάλογο πιστοποιητικό από το λιμάνι (Pollutant Disposal Certificate- PDC) το οποίο όφειλαν να έχουν διαθέσιμο κατά τις διαδικασίες απόπλου στην Aρχή Διαχείρισης Ασφάλειας (Maritime Safety Administration – MSA) της Κίνας. Τον Οκτώβριο του 2013 η MSA China εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία τα πλοία που θα έπιαναν σε παραπάνω από ένα λιμάνια της Κίνας μπορούσαν να επιλέξουν ένα από αυτά για τη διάθεση των ρύπων και των καταλοίπων με στόχο την ελάφρυνση του αδικαιολόγητου κόστους για τα πλοία. Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν είχε ισχύ για τα πλοία που επισκέπτονταν λιμάνια της περιοχής του Μποχάι.

Τελικά όμως η λογική πρυτάνευσε και όπως αναφέρθηκε στην αρχή οι προγενέστερες αποφάσεις άλλαξαν. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία απόφαση(Νο. 83/2106) του Υπουργείου Μεταφορών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας η διάθεση ρυπογόνων ουσιών και καταλοίπων σε υποδοχές ξηράς δεν είναι πλέον υποχρεωτική για τα ποντοπόρα πλοία πριν από τον απόπλου τους από Κινεζικά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων και των λιμανιών που βρίσκονται στα στενά του Μποχάι (Bohai Straits).

Φωτο: Flickr/ AAcerbo