Ναυτιλιακή υποτροφία από την Thomas Miller

0
pdf-flat
Υποτροφία Robin Travis

Η εταιρεία «Thomas Miller» παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης και διαχειρίζεται ορισμένους από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αντασφάλισης στις διεθνείς μεταφορές, όπως το UK P&I Club, το UK Defence Club, το UK War Risks Club, το Through Transport Club και το International Transport Intermediaries Club.

Ο Robin Travis είχε υπηρετήσει ως διευθυντής στην Thomas Miller και ήταν υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες του UK P&I Club και αργότερα του Through Transport Club στην Γερμανία. Ο Robin Travis έφυγε ξαφνικά από την ζωή το 1991 και έναν χρόνο αργότερα, το 1992, η «Thomas Miller» αποφάσισε να θεσπίσει μια υποτροφία στην μνήμη του.

Εφέτος είναι η 19η φορά που θα χορηγηθεί η υποτροφία «Robin Travis» σε έναν από τους υποψηφίους, που θα καταθέσουν σχετική αίτηση. Η υποτροφία αφορά σε μια τρίμηνη πρακτική άσκηση και εργασία στα
κεντρικά γραφεία της «Thomas Miller» στο Λονδίνο καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου, δίδοντας την δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο στην Γερμανία να ενισχύσει το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, αποκτώντας εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Πέρα από την δυνατότητα πρακτικής άσκησης και εργασίας στον υπότροφο θα χορηγηθεί και ένα χρηματικό βοήθημα ύψους € 10.000.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2016 (η ημερομηνία θα συμφωνηθεί με τον υπότροφο) και θα περιλαμβάνει 6 εβδομάδες εκπαίδευσης στα κεντρικά γραφεία της «Thomas Miller» και 6 εβδομάδες εργασίας σε επιχειρήσεις του ομίλου, που ενδιαφέρουν τον υπότροφο.

Ο υπότροφος θα πρέπει να είναι Γερμανός υπήκοος και να εργάζεται στην Γερμανία σε ναυτιλιακή εταιρεία, στον κλάδο των ασφαλίσεων ή σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών.

Εάν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την υποτροφία στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Photo: Dimitris Tamvakos / Flikr