Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Στην ενότητα που ακολουθεί φιλοξενούνται εξιδεικευμένα και καταξιωμένα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού επιπέδου, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημών που σχετίζονται με το σύγχρονο ναυτιλιακό επιχειρείν, την καινοτομία και την τεχνολογία του πλοίου.