Φορολογία Ναυτικών

Βασική φορολόγηση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1084/8.4.2015), οι ναυτικοί που είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας (με την προϋπόθεση πως είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος) υπάγονται στην εξής φορολογική κλίμακα:

– 10% επί των συνολικών αποδοχών – για τα κατώτερα πληρώματα (Οι δόκιμοι αποτελούν κατώτερο πλήρωμα*)
– 15% επί των συνολικών αποδοχών – για τους Αξιωματικούς

Σε πλοία ξένης σημαίας τα οποία δεν είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, οι μηνιαίες αποδοχές είναι μικτές και θα πρέπει να δηλώνετε εσείς τις αποδοχές σας, τις οποίες θα καταβάλετε μαζί με την φορολογική σας δήλωση. Δηλαδή δεν θα έχετε μηνιαίες κρατήσεις όπως ισχύει στα υπό ελληνική σημαία πλοία.

* Στο ΒΔ683/1960 (ΦΕΚ 158) θα βρείτε το σχετικό απόσπασμα, στο οποίο δηλώνεται ότι οι δόκιμοι είναι κατώτερα πληρώματα και όχι αξιωματικοί, και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να φορολογούνται με 10% και όχι με 15%.

Επιπρόσθετη φορολόγηση

Φόρος αλληλεγύης (solidarity tax) 2018 σύμφωνα με τα παρακάτω:
– 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος,
– 2,2% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
– 5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
– 6,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
– 7,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
– 9% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
– 10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Στις συνολικές εισφορές ενός ναυτικού συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΝΑΤ καθώς και η εισφορά για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).