Μητροπολιτικό Κολλέγιο: Διάκριση με επίκεντρο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

0

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, διακρίθηκε και φέτος στα Times Higher Education Impact Rankings 2024, διατηρώντας την εξαιρετική θέση που κατέκτησε το 2023 ανάμεσα σε κορυφαία διεθνή και εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς επιβραβεύει τη συνολική αριστεία που επιδεικνύει ο οργανισμός αναφορικά με τη συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της κοινωνικής ένταξης, της οικονομικής ανάπτυξης και των συνεργασιών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σε μία χρονιά υψηλού ανταγωνισμού και ιδιαίτερα απαιτητική, με 7 επιπλέον νέες συμμετοχές από την Ελλάδα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι ο μόνος ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός που αξιολογήθηκε και για τις 17 κατηγορίες στόχων. Ανάμεσα σε 2.152 πανεπιστήμια από 125 χώρες, το Μητροπολιτικό πέτυχε συνολικά εξαιρετική επίδοση στην τελική κατάταξη, στις περισσότερες κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για το 2024, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κρίθηκε για πρώτη φορά και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, σε αντίθεση με το 2023 όπου είχε αξιολογηθεί σε έξι μόνο κατηγορίες.

Η αξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη λίστα κατάταξης Times Higher Education Impact Rankings, πραγματοποιείται βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό και περιλαμβάνονται σε εκθέσεις ή αφορούν σε διαδικασίες και πολιτικές που αναρτώνται με διαφάνεια στην ιστοσελίδα του και είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Η παραπάνω διάκριση αντικατοπτρίζει, με τον πιο εμφατικό τρόπο, την ολιστική προσέγγιση αλλά και τις καινοτόμες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και οι οποίες έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, με συνεχείς προσπάθειες μείωσης των ανισοτήτων, ενίσχυσης της θέσης της γυναίκας στην εκπαίδευση και τη διοίκηση, βελτίωσης της υγείας της εκπαιδευτικής του κοινότητας και παροχής ποιοτικής διεθνούς εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δεσμεύεται πως θα εξακολουθήσει να παίρνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε σχέση με τη βιωσιμότητα, προάγοντας τις συνεργασίες σε διεθνή κλίμακα, και συνεχίζοντας, παράλληλα, να καινοτομεί στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα THE Impact Rankings 2024 εδώ.