Εκκίνηση εγγραφών για το «Olympia Summer Academy»: Ραντεβού στους Δελφούς και το 2024

0

Το κορυφαίο workshop Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων «Olympia Summer Academy» συνεχίζει με επιτυχία από το καλοκαίρι του 2002 την πολυετή πορεία του, καλύπτοντας μια ευρεία σειρά φλέγοντων ζητημάτων που άπτονται των γνωστικών πεδίων των Πολιτικών Επιστημών και των Διεθνών Σχέσεων.

Το Olympia Summer Academy θα λάβει χώρα στους Δελφούς και θα διαρκέσει από τις 9-12 Ιουλίου. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, καταξιωμένοι επιστήμονες θα προσφέρουν μια ενδελεχή διερευνητική ματιά σε τρεις συγκεκριμένες θεματικές, οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα. Αυτές είναι:

  • Geopolitical Risk Analysis
  • Terrorism and Counter Terrorism
  • The Rise of China: Domestic and Global Perspectives

Η πρώτη εξ αυτών των θεματικών ενοτήτων ασχολείται με τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους αναλύεται το πολιτικό ρίσκο, καθώς και το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης.

Η δεύτερη θεματική ενότητα καλύπτει το ζήτημα της τρομοκρατίας, την εξέλιξη και τα κύρια βασικά χαρακτηριστικά της. Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις προκλήσεις που θέτει το φαινόμενο της τρομοκρατίας και με το θεσμικό αντιτρομοκρατικό οικοδόμημα.

Τέλος, η τρίτη θεματική ενότητα καλύπτει τη δυναμική της ανόδου της Κίνας στο διεθνές σύστημα. Οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με το παράδοξο «κινεζικό φαινόμενο» μέσα από το πρίσμα της κρατικής διπλωματίας και των ενεργειών των μη κρατικών δρώντων.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων λήγει την 29η Μαρτίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.