ΠΑ.ΠΕΙ.: Οι πυλώνες του μνημονίου συνεργασίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο

0

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Κωνσταντίνος Κόλλιας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, διάρκειας δύο ετών, εκτιμώντας ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα για τους δύο φορείς.

Στόχος του μνημονίου είναι η παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που απασχολούν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Το μνημόνιο κινείται, σε πρώτη φάση, σε τέσσερις άξονες:

  • Στην ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης των οικονομικών επιδράσεων μέτρων πολιτικής, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, μέσω ανταλλαγής δεδομένων και επεξεργασίας τους με σύγχρονες οικονομετρικές τεχνικές.
  • Στην εκπόνηση επιστημονικών προτάσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, που αφορούν σε ζητήματα μακροοικονομίας, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, επιχειρηματικότητας και διοίκησης επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό (κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό) επίπεδο.
  • Στην από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, των μελών του ΟΕΕ, μέσω διεξαγωγής σεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
  • Στη δημιουργία μεικτής Ομάδας Εργασίας από τα δύο μέρη (δύο άτομα από το Οικονομικό Επιμελητήριο και δύο άτομα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς), η οποία θα επικεντρώσει τις εργασίες της στην επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και πολιτικών, εστιάζοντας στη διατύπωση σχετικών αξιολογήσεων, προτάσεων και αναλύσεων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Μιχάλης Σφακιανάκης, δήλωσε: «Η εξωστρέφεια και οι συνέργειες αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιό μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπάρχουν απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας και διατηρούμε την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή θα αποβεί αμοιβαία επωφελής».

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Το μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά αποτελεί ακόμα μια κίνηση, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ΟΕΕ, και της διαρκούς επικαιροποίησης της γνώσης των οικονομολόγων-μελών του φορέα μας. Η τεχνογνωσία, που θα αποκτήσουμε από τη συγκεκριμένη συνεργασία, θα βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη μας, αλλά και των προτάσεων και μελετών, που εκπονούμε και καταθέτουμε στην πολιτεία. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πρύτανη για τη συνεργασία αυτή».

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ