Το ΕΜΠ πρώτο στην κατάταξη των ελληνικών ΑΕΙ

0

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), παρουσιάζει την κατάταξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας για το 2023.

Πρώτο στην κατάταξη των ελληνικών ΑΕΙ βρίσκεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ το όριο των 2.000 μορίων έχουν ξεπεράσει το Χαροκόπειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η κατάταξη γίνεται με βάση τη μοριοδότηση των ΑΕΙ, όχι μόνο με αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. αριθμός φοιτητών και προσωπικό) αλλά με ποιοτικά.

pinax2-45

Στη συνολική μοριοδότηση, πάνω από 2.000 μόρια συγκέντρωσαν το ΕΜΠ (2.947), το ΕΚΠΑ (2.747), το ΟΠΑ (2.287), το ΑΠΘ (2.245), το Παν. Κρήτης (2.228), το Χαροκόπειο (2.182) και το Παν. Μακεδονίας (2.003)

Στην κατάταξη το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο πέρασε στην πρώτη θέση, την οποία το 2022 και το 2021 κατείχε το ΕΚΠΑ (με 3.190 μόρια στην κατάταξη του 2022).

Ανακατατάξεις υπάρχουν και στις άλλες πρώτες θέσεις. Συγκεκριμένα το ΟΠΑ το 2023 ανέβηκε στην τρίτη θέση (από την έκτη στην λίστα του 2022), το ΑΠΘ βρέθηκε στην τέταρτη θέση από την τρίτη το 2022, το Παν. Κρήτης επίσης υποχώρησε κατά μία θέση (από την τέταρτη το 2022 στην πέμπτη το 2023) και το Χαροκόπειο βρέθηκε στην έκτη θέση από την Πέμπτη το 2022. Το Παν. Μακεδονίας διατηρήθηκε στην έβδομη θέση.

Πρόκειται για την κατάταξη των ΑΕΙ που γίνεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης η οποία, βάσει της αξιολόγησης, εισηγείται στον υπουργό Παιδείας την κατανομή του 20% της ετήσιας χρηματοδότησης προς τα 23 ΑΕΙ.

Αυτό στο πλαίσιο της αλλαγής του συστήματος χρηματοδότησης των ΑΕΙ (με τον νόμο 4653/2020), η οποία γίνεται όχι μόνο με αντικειμενικά κριτήρια –βάσει αυτών κατανέμεται το 80%– αλλά με ποιοτικά.

Συγκεκριμένα, για το 20% τα 23 ΑΕΙ αξιολογούνται σε τρεις από πέντε ενότητες ποιοτικών κριτηρίων.

Η πρώτη ενότητα είναι υποχρεωτική για όλα και αφορά τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, αξιολογούνται ο μέσος χρόνος λήψης πτυχίου, το ποσοστό των αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών, η θέση κάθε ΑΕΙ σε διεθνείς αξιολογήσεις.
Στη δεύτερη ενότητα –τιτλοφορείται «αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού»– μεταξύ των δεικτών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση που έχει λάβει το ίδρυμα από ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά μέλος ΔΕΠ.
Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δείκτες για το ποσοστό ενεργών φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο συνολικός αριθμός των τεχνοβλαστών ή startups.
Η τέταρτη ενότητα αφορά τη διεθνοποίηση και αξιολογούνται το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών στο σύνολο των ενεργών φοιτητών και το πλήθος των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.
Στην πέμπτη ενότητα, για την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος, μεταξύ των δεικτών είναι η αναλογία γυναικών – ανδρών στα μέλη ΔΕΠ, το ποσοστό αιθουσών προσβάσιμων από ΑμεΑ και το πλήθος επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνονται από τους φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ.